Функції грошей

Функції грошей – сутнісно-якісні характеристики грошей як особливого товару, що виконує роль загального еквівалента, а також форма їх існування, в якій відображаються зміни однієї з функцій залежно від зміни інших.
Функції грошей