Функції влади

Державне управління

Функції влади. Основні види діяльності влади, що є похідними від її сутності та мають їй відповідати. До Ф. в. належать: організаційна, мотиваційна, регулятивна, контрольна, інтегративна, мобілізаційна, стабілізаційна, репресивна. Якщо сутність влади є незмінною і полягає в забезпеченні існування й розвитку суспільної цілісності, то Ф. в. як за змістом, так і за формою змінюються залежно від історичної стадії суспільства, об’єктивних і суб’єктивних факторів, політико-ідеологічної орієнтації суб’єктів державно-політичної

влади, динаміки суспільних потреб та інтересів. Сутність влади реалізується через її функції, відповідну діяльність суб’єктів та носіїв влади. Ф. в. здійснюються державою, правлячою партією чи коаліцією правлячих партій, монархами, диктаторами, президентами та іншими суб’єктами влади й політики. Кожен якісно визначений суб’єкт влади й політики має властиві йому Ф. в. У демократичних, правових державах функції суб’єктів влада оформлюються і регулюються конституційними й іншими правовими нормами, що виражається в їх повноваженнях і компетенції, правах і обов’язках. Визначення
конкретного змісту та обсягу, способу і форм реалізації Ф. в. є однією з головних проблем політичної теорії і практики. Завдання полягає в тому, щоб розподілити чи сконцентрувати владу з найбільшим суспільним ефектом відповідно до сутності влади, об’єктивних потреб

Розвитку цілісності. У будь-якій суспільній цілісності, сукупна діяльність якої залежить від якісно визначеної влади й суспільного порядку, складаються відносини щодо влади, лідерства, прийняття рішень і їх реалізації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Функції влади - Державне управління


Функції влади