Функції

Математика – Алгебра

Функції

Функціональною відповідністю, або Функцією, називають таку відповідність між двома змінними, коли кожному значенню однієї змінної відповідає одне значення другої змінної.
Першу змінну називають Незалежною, або Аргументом функції, а другу – Залежною, або Функцією від першої змінної. Усі значення, які приймає незалежна змінна, утворюють Область визначення ­функції.
Записують:  Функції, де x – аргумент, y – функція. Область визначення позначають  Функції або  Функції.
Приклади
1)  Функції;  Функції – множина всіх дійсних чисел, крім 3.
2)  Функції;  Функції – множина всіх дійсних чисел, що не перевищують 2, тому що підкореневий вираз має бути невід’ємний.
Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати – відповідним значенням функції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Функції - Довідник з математики


Функції