ГАМЕТАНГІЙ

Екологія – охорона природи

ГАМЕТАНГІЙ – 1) орган у водоростей і грибів, у якому утворюються рухливі статеві елементи – гамети; 2) багатоядерні клітини у деяких грибів, вміст яких зливається під час статевого процесу.
ГАМЕТАНГІЙ