Гарант випуску

Гарант випуску – забезпечення розміщень на первинному ринку випуску цінних паперів кредитно-фінансовою установою.
Гарант випуску