Гарантійне випробування устаткування

Гарантійне випробування устаткування – випробування технологічного устаткування або цілого промислового об’єкта, який експлуатується, на відповідність встановленим у контракті гарантійним характеристикам – коефіцієнту корисної дії, продуктивності, якості продукції, що випускається, її енергомісткості, ресурсовитратності, екологічності тощо. Г. в. у. проводять наприкінці гарантійного періоду експлуатації спільно з постачальниками і замовниками або з участю залучених спеціалізованих фірм.
Гарантійне випробування устаткування