Гарантія банківська

Гарантія банківська – поручительство, видане банком – гарантом, за виконання клієнтом або іншою особою грошових та інших зобов’язань. У разі невиконання цих зобов’язань банк, який видав гарантію, несе відповідальність за борги позичальника в межах, обумовлених у Г. б.
Гарантія банківська