Гарантія

Гарантія (гарантия) – юридично і фінансово забезпеченні зобов’язання юридичної чи фізичної особи виконати певні дії, зобов’язання.
Гарантія