Гарантування експортних кредитів

Гарантування експортних кредитів – надання гарантій комерційними банками та іншими спеціалізованими компаніями для покриття кредитних ризиків з метою страхування від збитків у разі порушення контрагентом своїх зобов’язань. Надаються на прохання клієнтів іноземним контрагентам насамперед за участі експортерів у торгах і аукціонах, а також для виконання умов контракту або повернення авансованих сум при його розірванні. За відповідних умов банк або спеціалізована компанія виплачує відповідну суму для відшкодування заподіяних збитків.

Суми виданих гарантій розглядаються банком як умовні зобов’язання клієнтів і враховуються при встановленні загального клімату їх кредитування. Найчіткіше ця умова виконується щодо “безумовних” гарантій, за якими банк або компанія зобов’язані сплатити відповідну суму на першу вимогу експортера. Сума цих гарантій – 10 – 15% вартості контракту. При укладанні великих контрактів експортер може одночасно отримати декілька гарантій, але це знижує можливості наступного отримання кредитів. Для усунення цих перешкод державні страхові установи в деяких країнах видають власні гарантії тим комерційним банкам, які є кредиторами і гарантами експортерів. При цьому вона має право стягнути ці суми з експортера, якщо гарантійний випадок виник з його вини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Гарантування експортних кредитів - Економічний словник


Гарантування експортних кредитів