Гасло політичне

Політологічний словник

Гасло політичне – форма поширення, пропаганди політичних ідеалів. Вони відображають привабливість політичних ідеалів, шляхи і способи їх реалізації. Г. п. – неодмінна складова політичних ідеологій і на всіх етапах політичного розвитку покликані відповідати реальності і закликати прогресивно реформувати, трансформувати її.

Політичні гасла, які включаються в політичну ідеологію, відображають у короткій формі керівні ідеї, завдання, вимоги, директиви політичних перетворень. Як і загалом гуманістична політична

ідеологія, так і гасла не можуть “застигнути”, стати “вічними”. Це найважливіша методологічна вимога до гасла. Щойно гасло втрачає силу заклику до безпосередньої дії, застигає, стає звичним, неконкретним, набуває рис “вічності”, воно перестає бути гаслом, стає словами, які ні до чого не зобов’язують, хоча ідеолог, пропагандист і далі вважає його потрібним та дієвим.

На життєвій важливості цього методологічного положення постійно наголошується у суспільствознавчих дослідженнях, проте його мало враховують у практиці політичної діяльності. Багато гасел ні до чого конкретно

не закликають і тому не помічаються людьми. Боротьба з формалізмом, із застарілими традиціями у пропагандистській роботі – злободенне завдання будь-якого прогресивного демократичного руху. Звичайно, постійний перегляд гасел не повинен перетворитися на нічим не підкріплений гасловий волюнтаризм, на висунення необгрунтованих гасел. Це також шлях дискредитації як гасла, так і політичної ідеології.

Розроблення справді ефективних і виправданих у конкретній ситуації гасел має бути своєчасним і передбачати високий рівень пізнання дійсності об’єктивних та суб’єктивних умов політичної боротьби, наступальність у політичних діях.

Політичне гасло як елемент структури політичної ідеології водночас забезпечує процес впровадження політичної ідеології у практику. Будучи ефективним засобом трансляції політичної ідеології в масову свідомість, Г. п. втілює в собі інтелектуальний і емоційний моменти історичної творчості, є органічним синтезом ідеологічних та психологічних норм, способом передачі цінностей і оцінок. Г. п. – не лише засіб розвитку творчої активності людей, а й спосіб перевірки дієвості політичної ідеології.

Г. Дашутін


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Гасло політичне - Довідник з політології


Гасло політичне