ГАЗОСТІЙКІСТЬ

Екологія – охорона природи

ГАЗОСТІЙКІСТЬ – здатність організмів та їхніх угруповань зберігати життєздатність в умовах забруднення середовища токс. газами (сірчистий ангідрид, фтор, хлороводень тощо), які, як правило, не входять до складу повітря.
ГАЗОСТІЙКІСТЬ