ГДЗ з біології

now browsing by category

 

Тестові завдання до теми 2

Тестові завдання до теми 1.Розділ IV

Тестові завдання до теми 8

Практична робота № 3. Екологічні групи птахів

Тестові завдання до теми 1.Розділ V

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Розв’язування задач з екології

Практична робота № 1. Різноманітність членистоногих

Тестові завдання до теми 4

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Будова статевих клітин

Практична робота № 2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 Розв’язання типових задач з генетики (моно

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Ембріогенез хордових

Практична робота № 7. Вивчення структури поведінкових актів

Тестові завдання до теми 5

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 Порівняння природного та штучного добору

Тестові завдання до теми 6

Тестові завдання до теми 7

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої