ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 Тема: Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій. Мета: Навчитися розпізнавати види мутацій. Обладнання: текст практичної роботи в підручнику, таблиці генетичного

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Тема: Будова статевих клітин. Мета: Ознайомитись із особливостями будови статевих клітин ссавців. Обладнання і матеріали: мікроскопи, мікропрепарати, електронно-мікроскопічні фотографії яйцеклітин і

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Тема: Ембріогенез хордових. Мета: Вивчити основні стадії ембріонального розвитку хордових, його особливості на прикладі ланцетника та жаби. Обладнання та матеріали: світлові

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 Тема: Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої. Мета: Вивчити статистичні закономірності модифікаційної мінливості, навчитися оцінювати характер мінливості