Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 3.1. Повторення (цикл). Алгоритм з повторенням Запитання для повторення вивченого 1. Алгоритм – це скінченна послідовність команд, виконання

Розділ 1. ЕЛЕКТРОННЕ СПІЛКУВАННЯ 5. Практична робота № 1. Електронне листування Операції над об’єктами: – Створювати, перейменовувати, копіювати, переміщувати, видаляти, відкривати, виділяти. – Пошук здійснюється

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І КОМП’ЮТЕР § 3. Способи подання повідомлень 2. а) Погода дуже тепла. Сонце сяє так яскраво, на небі не видно ні хмариночки. Все

Тема 23. Як створити презентацію-фотоальбом 1. Фотоальбом – це презентація, де на кожному слайді розташовані фотографії. 2. Для того щоб створити презентацію-альбом, потрібно: 1) створити

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ 2.1. Моделі. Типи моделей Запитання для повторення вивченого 1. Які дослідження з географії ви проводили в 6-му класі? 2. Глобуси та карти

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 15. Алгоритми з розгалуженням 1. Погода (якщо дощ, то беремо парасольку, якщо інакше – не беремо). Перехід дороги

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ 7. Етапи створення інформаційної моделі 1. Чітких правил створення моделі не існує. Однак завжди потрібно спочатку виконати постановку задачі: визначити мету створення

РОБОТА З ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ § 17. Презентація та слайди 1. Призначення електронної презентації – допомогти краще запам’ятати інформацію, уявити те, що презентують, а також більше зацікавити

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР LibreOfficeCalc 4.7. Діаграми в Libreoffice Calc Запитання для повторення вивченого 1. Діапазон клітинок – це прямокутна частина таблиці, яка знаходиться на

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ 6. Поняття моделі 1. Так. Обстежують в лікарнях. Вивчають функції організму та ін. 2. Предметна галузь – сукупність всіх об’єктів, властивості яких

Розділ 1. ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ 1.2. Вкладання файлів. Перенаправлення повідомлень. Правила електронного листування Запитання для повторення вивченого 1. Для створення та надсилання листа потрібно вибрати гіперпосилання

Тема 2. Алгоритми та програми 1. Команда – це наказ, який спонукає до дії. Виконавець – це об’єкт, здатний виконувати певний набір команд. Виконавцями команд

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 3.4. Цикли з передумовою Запитання для повторення вивченого 1. Цикл – це організація багатократного виконання набору команд. Виконання

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 12. Висловлювання 1. Слідування, повторення та розгалуження. 2. Висловлювання – це твердження, яке може бути хибним та істинним.

Розділ 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІШИХ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 5.1. Розв’язування компетентісних задач Запитання для повторення вивченого 1. Людина планує свою діяльність з метою ефективного розподілення

Тема 1. Початкові навички роботи з комп’ютером 1. Інформатика – це наука, яка вчить працювати з інформацією за допомогою комп’ютера, вивчає питання про пошук, збереження,

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 13. Алгоритми із повтореннями 1. Збір грибів, зміна фаз місяця, зміна пір року, зміна часу доби, зміна віку

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР LibreOfficeCalc 4.2. Уведення та редагування в CALC Запитання для повторення вивченого 1. Клавіша Delete використовується для видалення символі праворуч від курсору.

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ 2.3. Карти знань. Редактор карт знань Запитання для повторення вивченого 1. Предметна область – множина всіх предметів, властивості яких і відношення між

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 23. Практична робота № 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора – В клітинки таблиці вводимо дані текстові

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 21. Редагування даних в електронних таблицях 1. Текстова та числова. 2. Виділити діапазон клітинок можна протягуванням при натисненні лівої клавіші миші

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 4.1. Електронні таблиці Запитання для повторення вивченого 1. В повсякденному житті таблиці трапляються в школі, в книжках у вигляді навчального матеріалу,

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР LibreOfficeCalc 4.3. Форматування об’єктів електронної таблиці 1. Формат–це встановлений стандарт запису або зовнішнього вигляду об’єктів. Форматування об’єктів полягає в зміні їх

ПОШУК ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ § 11. Комп’ютерна мережа 1. Група з’єднаних між собою комп’ютерів називається комп’ютерною мережею. 2. Це дає змогу користуватися даними і програмами,

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 20. Електронні таблиці та їх об’єкти 1. Електронна таблиця – це комп’ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків і стовпців,

Тема 4. Що таке символи. Як кодувати символи 1. Символ – це умовне позначення якого-небудь предмета, поняття або явища. 2. Кодування – це подання повідомлень

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 24. Діаграми 1. Для наочного подання числових даних і їх аналізу використовують діаграми. Діаграми є однією з форм подання інформаційної моделі

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 4.2. Уведення та редагування даних в Excel Запитання для повторення вивченого 1. Клавіша Delete використовується для видалення символі праворуч від курсору.

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 27. Практична робота № 9. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій Правило запису формули Якщо виконуються однотипні розрахунки,

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 2 КЛАС § 1. Як Данилко відпочив влітку 1. А) передавання; Б) опрацювання; В) отримування; Г) зберігання. 2. Клавіатура, миша, монітор, принтер,

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 4.6. Діаграми в Excel 2007 Запитання для повторення вивченого 1. Діапазон клітинок – це прямокутна частина таблиці, яка знаходиться на перетині

Розділ 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМ 19. Практична робота 6. Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч – Скористатися планом

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 26. Обчислення в електронних таблицях 1. Зробити комірку активною (натиснути на ній ЛКМ), в рядку формул буде відображено її зміст –

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР 22. Формати даних та форматування таблиць 1. Формат даних визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ 2.2. Етапи побудови інформаційної моделі Запитання для повторення вивченого 1. Модель – це зразок, примірник чого-небудь, взірець. Моделями об’єктів є модель Сонячної