ГДЗ з інформатики

now browsing by category

 

Повторення (цикл). Алгоритм з повторенням

Практична робота № 1. Електронне листування

Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І КОМП’ЮТЕР

Як створити презентацію-фотоальбом

Моделі. Типи моделей

Використання вбудованих функцій у табличному Libreoffice Calc

Складні алгоритми та їх реалізація в середовищі Скретч

Алгоритми з розгалуженням

Етапи створення інформаційної моделі

Використання вбудованих функцій у табличному процесорі Excel 2007

РОБОТА З ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ

Використання адресної книги. Операції над папками та листами

Діаграми в Libreoffice Calc

Поняття моделі

Вкладання файлів. Перенаправлення повідомлень. Правила електронного листування

Практична робота № 8. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі

Алгоритми та програми

Цикли з передумовою

Які є способи подання повідомлень. Що таке носії у повідомлені

Висловлювання

Розв’язування компетентісних задач

Початкові навички роботи з комп’ютером

Алгоритми із повтореннями

Електронні Таблиці. Табличний процесор LibreOfficeCalc

Що таке команди, алгоритми та їх виконавці

Виконання обчислень у табличному процесорі Libreoffice Calc

Уведення та редагування в CALC

Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2007

Практична робота № 4. Складання та виконання алгоритмів з повторенням

Карти знань. Редактор карт знань

Практична робота № 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора

Редагування даних в електронних таблицях

Електронні таблиці

Форматування об’єктів електронної таблиці

ПОШУК ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ

Електронні таблиці та їх об’єкти

Що таке символи. Як кодувати символи

Діаграми

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання

Уведення та редагування даних в Excel

Практична робота № 9. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 2 КЛАС

Діаграми в Excel 2007

Що таке авторське право. Які правила безпечної роботи в Інтернеті

Практична робота 6. Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч

Обчислення в електронних таблицях

Формати даних та форматування таблиць

Етапи побудови інформаційної моделі