№ 73. Проста речовина – речовина, утворена одним хімічним елементом. Сірка, цинк, мідь, графіт. № 74. Прості речовини: метали і неметали. № 75. Б). №

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 5 Очищення води кип’ятінням і за допомогою побутового фільтра Завдання. Проведіть очищення водопровідної та колодязної води. Що робили

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 5 Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин Речовини та обладнання: терези, аркуш паперу, мірна посудина,

Контрольні запитання № 1. Галузі застосування кисню: – Підтримка дихання в умовах нестачі кисню – Вибухові роботи – Медицина – Ракетне паливо – Різання і

№ 95. Валентність – здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів. Мінімальне значення – І. Максимальне – VIII (за числом груп

Контрольні запитання № 1. Вода – одна з найпоширеніших речовин, що трапляється в природі майже всюди. Вона утворює великі скупчення: річки, озера, моря та океани.

№ 131. А) Кисень – проста речовина Оксигена; Б) вода утворена Гідрогеном і Оксигеном; В) молекула кисню складається із двох атомів Оксигену; Г) у результаті

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин Обладнання: штатив для пробірок, пробірки. Реактиви: зразки міді, заліза, кухонної солі, вода, цукор, пісок, алюміній, мідний

№ 89. Коефіцієнт – цифра перед хімічною формулою, позначає кількість молекул речовини. 2O2 – дві молекули кисню; 3Сu – три атоми міді. Індекс – маленька

Контрольні запитання № 1. Реакції відбуваються при дуже високих температурах, тому їх використовувати для добування кисню в лабораторії не дуже зручно. № 2. Відповідь: а)

Контрольні запитання № 1. Речовини складаються з атомів, молекул, йонів. № 2. Атоми – це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра

№ 106. Відносна молекулярна маса – це відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону. Її позначають Мr. Її розраховують за хімічною формулою (б). Маса

Контрольні запитання № 1. Умови виникнення горіння: – контакт горючої речовини з киснем.; – речовина має бути нагрітою до температури займання. № 2. Процеси горіння,

Контрольні запитання № 1. Забруднювачі питної води: – промислові й комунальні стоки; – змиви дощовими і талими водами з полів добрив та речовин; – стоки

Контрольні запитання № 1. Хімічні властивості кисню. Взаємодія кисню з простими речовинами. 1. Взаємодія з вуглецем. С + O2 = СO2 – вуглекислий газ або

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 4 Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. Обладнання: терези, мірний циліндр, скляна паличка, хімічна склянка. Реактиви: будь-яка наявна в

№ 205. Гідроксиди – сполуки металічних елементів із загальною формулою М(ОН)n (М – металічний елемент). Основи – це гідроксиди Натрію, Калію, Барію, кальцію, інших металічних

№ 46. 1-А, 2-В, 3-Б, А, 4-В. № 47. Фільтруванням – б), г. Б) мідні ошурки; Г) шматочки пластмаси. № 48. Фільтрування – суміш пропускають

№ 139. Хімічне рівняння – це запис хімічної реакції за допомогою формул реагентів і продуктів, який відповідає закону збереження маси речовин. № 140. № 141.

№ 215. Ланки колообігу води в природі: – випаровування; – конденсація; – дощові опади; – участь у фотосинтезі; – поглинання коренями рослин з грунту. №

№ 195. Відповідь: m(р. р.) = 6 г. № 196. Дано: Розв’язання 1. Обчислимо m розчину: 2. Обчислимо масову частку розчиненої речовини: Відповідь: ω(цукру) =

№ 115. Масова частка елемента у сполуці обчислюється, якщо відомі маса елемента і відповідна маса сполуки (а). Масова частка елемента – це відношення маси елемента

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Дослідження фізичних і хімічних явищ Мета роботи: закріпити вміння розрізняти фізичні і хімічні явища, формувати вміння

№ 41. Типи сумішей Однорідні – суміші, компоненти яких неможливо виявити шляхом спостереження. Неоднорідні – суміші, компоненти яких можна виявити шляхом спостереження: – піна (рідина

С. 156, № 7 Фенолфталеїни не можна використовувати для того, щоб розрізнити дистильовану воді і розчин лимонної кислоти, тому що в нейтральному і кислому середовищі

№ 156. Реакції сполучення Реакції розкладу 1. Беруть участь кілька речовин 1. Бере участь одна речовина 2. Утворюється одна речовина 2. Утворюється кілька інших речовин

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА Що робили Спостереження 1. Щільно закрили пробкою порожню поліетиленову пляшку з-під мінеральної води й поклали у морозильну камеру холодильника. За

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 2 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин Завдання 1. Ознайомилися з назвами та формулами речовин. Розподілили

Контрольні запитання № 1. Найчастіше виготовляють хімічний посуд з: б) скло, г) порцеляна. № 2. 1) пробірки Б) для проведення дослідів 2) колби Г) для

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 5. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами Речовини та обладнання: пробірки, штатив для пробірок, вода, натрій гідроксид, станова кислота, індикатори. Завдання

№ 1. Молекулами називають найменші частинки речовини, що визначають їх властивості і здатні до самостійного існування. № 2. Атом – електронейтральна частинка речовини, що складається

№ 65. Маса атома – важлива характеристика атома. Відносна атомна маса – маса атома елемента в порівнянні з 1/12 масою атома Карбону. № 67. Запис

Контрольні запитання № 1. Фізичні властивості кисню: Кисень – газ без кольору, смаку та запаху, трохи важчий за повітря. Кисень погано розчиняється у воді. Так,

№ 1. Хімічна формула – це умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. За допомогою хімічних формул записують склад речовин. №

ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА У періодичній! системі максимальна величина валентності неметалічного хімічного елемента Карбону у бінарних сполуках з Оксигеном та Гідрогеном збігається: В) з

№ 1. Кожна речовина має певні ознаки, за якими вона відрізняється від інших речовин або подібна до них. Ці ознаки – фізичні властивості речовин –

№ 1. Речовинами, що найбільше забруднюють повітря, є оксиди Сульфуру, Карбону, Нітрогену. Забруднене повітря завдає шкоди здоров’ю людей, рослинам і тваринам, погіршує клімат. № 2.

№ 146. Добування кисню у промисловості: 1. З повітря: – охолодження повітря і перетворення його на рідину; – підвищення температури та виділення газу азоту, потім

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНОЇ СУМІШІ Мета: опанувати способи розділення неоднорідних сумішей, формувати уміння правильного поводження з речовинами і лабораторним обладнанням. Речовини та обладнання:

Правила поведінки та безпеки під час роботи в ньому. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом Стор. 18 1. Для досліду “Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату)

№ 57. Хімічний елемент – вид атомів із певним зарядом ядра. Хімічний елемент – не атом і не речовина. Він не має агрегатного стану, густини,

(стор. 78) Завдання для засвоєння матеріалу 1. a) NO2, 2. С6Н12О6 – глюкоза C12H22O11 – сахароза Відповідь: масова частка Оксигену більша у формулі глюкози. 3.

№ 165. Горіння – хімічна реакція, під час якої виділяється теплота і з’являється полум’я. Умови: 1) наявність кисню; 2) нагрівання речовини до температури самозаймання. №

Контрольні запитання № 1. Атоми Оксигену в природі здійснюють кругообіг, переходячи з кисню в складні сполуки і навпаки. Основні шляхи витрачання кисню – дихання живих