ГДЗ з Хімії

now browsing by category

 

ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ І МАСИ РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ В РОЗЧИНІ

Вправа 73-82

ПРОБЛЕМА ЧИСТОЇ ВОДИ. ОХОРОНА ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ВОДООЧИСНИХ СТАНЦІЯХ ТА В ДОМАШНІХ УМОВАХ

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. СТРУКТУРА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ

ДОБУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ КИСНЮ. ПОНЯТТЯ ПРО КАТАЛІЗАТОРИ. РЕАКЦІЯ РОЗКЛАДУ

ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ

§ 11. МАСА АТОМА. АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ, ВІДНОСНІ АТОМНІ МАСИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Застосування кисню

Вправа 95-105

Вода

Вправа 131-138

ФІЗИЧНІ ТІЛА І РЕЧОВИНИ. МАТЕРІАЛИ

РОЗЧИН І ЙОГО КОМПОНЕНТИ: РОЗЧИННИК, РОЗЧИНЕНА РЕЧОВИНА

Речовини та їхні фізичні властивості

Вправа 89-94

Добування і зберігання кисню

Атоми. Молекули. Йони

ОКСИГЕН І КИСЕНЬ. ПОШИРЕНІСТЬ ОКСИГЕНУ І КИСНЮ В ПРИРОДІ. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ

Вправа 106-114

Горіння й окиснення речовин на повітрі

ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА. МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТА В СКЛАДНІЙ РЕЧОВИНІ

ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІНАРНИХ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ

Проблема чистої води

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСНЮ. РЕАКЦІЯ СПОЛУЧЕННЯ

Хімічні властивості кисню

Розчини. Кількісний склад розчинів

ЗНАЧЕННЯ ВОДИ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ. КИСЛОТНІ ДОЩІ

ОКИСНЕННЯ. ГОРІННЯ. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ

Вправа 205-210

Вправа 46-55

Вправа 139-145

ВЗАЄМОДІЯ ВОДИ З ОКСИДАМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВИ, КИСЛОТИ, ІНДИКАТОРИ

Вправа 215-220

ДОБУВАННЯ КИСНЮ З ГІДРОГЕН ПЕРОКСИДУ, ЗБИРАННЯ, ДОВЕДЕННЯ ЙОГО НАЯВНОСТІ

Вправа 195-204

Вправа 115-124

Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЯВИЩ

Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях

ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ, МЕТАЛІЧНІ Й НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Вправа 41-45

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД РОЗЧИНУ. МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ

Взаємодія води з оксидами. Індикатори

Вправа 156-164

ПОВІТРЯ, ЙОГО СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ

СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ. БАГАТОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Робота в хімічній лабораторії

Взаємодія води з оксидами

§ 10. МОЛЕКУЛИ. АТОМИ. ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ

Вправа 65-72

Повітря. Оксиген. Кисень

Хімічні формули речовин

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ОБЛАДНАННЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД

ПРАВИЛА РОБОТИ З ПРОБІРКАМИ І НАГРІВНИМИ ПРИЛАДАМИ

ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛЕНТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ФОРМУЛАМИ БІНАРНИХ СПОЛУК. ЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗМІЩЕННЯМ ЕЛЕМЕНТА У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА ЙОГО ВАЛЕНТНІСТЮ

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН

ПРОБЛЕМА ЧИСТОГО ПОВІТРЯ

КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ. ОЗОН. ЗАСТОСУВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КИСНЮ

Вправа 146-152

ВОДА, СКЛАД її МОЛЕКУЛИ, ПОШИРЕНІСТЬ У ПРИРОДІ, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. ВОДА

§ 9. РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНОЇ СУМІШІ

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ РЕЧОВИН ПІД ЧАС ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

ХІМІЧНИЙ КАБІНЕТ

Вправа 57-64

Масова частка елемента

Вправа 165-173

Кругообіг Оксигену в природі

ЯК ДОСЛІДЖУЮТЬ РЕЧОВИНИ ДОСЛІДЖУЄМО НА УРОЦІ ТА ВДОМА

ЧИСТІ РЕЧОВИНИ І СУМІШІ. СПОСОБИ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ

СХЕМА ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ. РІВНЯННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ