ГЕДОНІЯ

Культурологічний словник

ГЕДОНІЯ (від грец. hedone – насолода) – відчуття піднесення, приємного самопочуття.
ГЕДОНІЯ