ГЕДОНІЗМ

Культурологічний словник

ГЕДОНІЗМ (від грец. hedone – насолода) – філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою життя. Протилежне – аскетизм.
ГЕДОНІЗМ