Генеральна Асамблея ООН

Генеральна Асамблея ООН – один із головних органів ООН. Складається з представників усіх держав – членів ООН. Кожна держава має один голос, її делегація складається не більш як з 5 учасників. Регулярні сесії Г. А. скликаються щорічно у перший вівторок вересня. На вимогу Ради Безпеки або більшості членів ООН можуть бути скликані надзвичайні та спеціальні сесії. На кожній сесії обирається голова та 17 його заступників, утворюються 7 головних комітетів, за допомогою яких Г. А. виконує свої функції: комітет з політичних питань і питань безпеки;

спеціальний політичний комітет; комітет з економічних і фінансових питань; комітет із соціальних, гуманітарних і культурних питань; комітет з питань опіки та не самоврядних територій; комітет з адміністративних та бюджетних питань; комітет з правових питань. Крім того, на кожній сесії утворюється Генеральний комітет, який керує її роботою. Г. А. уповноважена обговорювати будь-які питання або справи в межах Статуту ООН або такі, що торкаються повноважень і функцій будь-якого з органів ООН, крім тих, що віднесені до компетенції Ради Безпеки. Найважливішими завданнями Г. А. є розгляд загальних проблем співробітництва
у справі підтримання миру і безпеки, зокрема питань роззброєння, заборони ядерної зброї, визначення актів агресії та ін. Г. А. організовує дослідження і дає рекомендації щодо розвитку міжнародного співробітництва в галузі політичній, економічній, соціальній, культури, освіти, охорони здоров’я, сприяє, здійсненню прав людини і прав народів. Вона одержує і розглядає доповіді Ради Безпекита всіх інших органів (крім Міжнародного Суду ООН), розглядає і затверджує бюджет ООН. Здійснює прийом нових членів, проводить вибори до всіх основних органів ООН, а також вибирає непостійних членів Ради Безпеки, вибори до Соціальної та Економічної Рад, призначає Генерального секретаря ООН та ін. Рішення Г. А. з найважливіших питань (зміни в статуті ООН, рекомендації щодо підтримання миру і безпеки, вибори непостійних членів Ради Безпеки) приймаються більшістю в 2/3 голосів, а з інших питань – простою більшістю голосів членів ООН, які беруть участь у голосуванні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Генеральна Асамблея ООН - Довідник з правознавства


Генеральна Асамблея ООН