ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ – це сукупність, на яку соціолог бажає розповсюдити висновки дослідження, тобто це множина об’єктів, які мають яку-небудь спільну, чітко визначену характеристику, що вказує на їх належність до даної системи і вивчається у межах соціол. дослідження і територіально-часових меж, Г. с. може бути скінченною або нескінченною залежно від того, обмежена чи ні кількість елементів, що входять до її складу, Поняттям нескінченної Г. с, послуговуються в тих випадках, коли немає необхідності обмежувати її розмір, встановлювати кількісні межі.

Елементи Г. с., які виступають одиницями рахунку в різних процедурах відбору і які формують вибірку, наз. одиницями відбору. Перелік усіх елементів Г. с. є основою вибірки. Напр.., якщо Г. с. виступають студенти будь-якого вузу, то основою вибірки можуть бути списки студентів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ - Довідник з соціології


ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ