Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ

Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

Стать особин визначає хромосомний набір. У самця і самки всі пари хромосом, крім однієї, однакові. Хромосоми, за якими відрізняють самця від самки, називають статевими, решту хромосом – аутосомами. У дрозофіли 4 пари хромосом – 3 пари аутосом і 1 пара статевих хромосом, у людини 23 пари – 22 пари аутосом і 1 пара статевих хромосом.

Статеві хромосоми бувають двох типів: X і Y. Стать визначається їхнім

сполученням: XX або ХY. Стать, що визначається наявністю одного типу хромосом, називається гомогаметною. Гомогаметні особини утворюють один тип гамет, що несуть тільки Х-хромосоми. Стать, що визначається наявністю двох типів хромосом, називається гетерогаметною. Гетерогаметні особини утворюють два типи гамет, які несуть X – і Y-хромосоми. Y-хромосома являє собою Х-хромосому, яка втратила одне плече, і тому гени, локалізовані в тому плечі Х-хромосоми, яке відповідає втраченому плечу Y-хромосоми, можуть проявлятись у рецесивному стані, оскільки алельних генів у Y-хромосомі немає.

У більшості організмів

(людини, ссавців, рептилій, амфібій, мух та ін.) жіноча стать гомогаметна (XX), чоловіча – гетерогаметна (ХY). У птахів, деяких риб, метеликів самці гомогаметні (XX), а самки гетерогаметні (ХY). У деяких випадках стать визначається відсутністю однієї хромосоми (Y) у парі. У прямокрилих, павуків, жуків самки мають набір XX, а самці – ХY набір хромосом.

Розщеплення за ознакою статі у популяціях будь-якого виду однакова і відбувається у співвідношенні 1 : 1.

Успадкування, зчеплене зі статтю, пов’язане з тим, що ряд ознак визначається генами, які лежать у статевих хромосомах. Наприклад, черепахове забарвлення шерсті в котів виникає внаслідок взаємодії домінантного й рецесивного генів, локалізованих в Х-хромосомі, домінантний ген визначає чорне, а рецесивний – руде забарвлення шерсті. Черепахове забарвлення шерсті зустрічається лише в кішок. Коти ж бувають лише чорними або рудими, оскільки в їх геномі може бути присутній лише один з даної пари алельних генів, який локалізується в Х-хромосомі. Зчеплено зі статтю успадковуються такі хвороби людини, як гемофілія та дальтонізм. Наприклад, у людини ген дальтонізму знаходиться в Х-хромосомі і є рецесивним. Носієм його може бути жінка, а прояв ознаки спостерігається у чоловіків.

Цитоплазматична спадковість – спосіб передавання генетичної інформації структурними елементами цитоплазми. Явище цитоплазматичної спадковості відкрив К. Корренс у 1908 р. В клітинах еукаріотів є органели, які містять ДНК, – мітохондрії і хлоропласти. Ця ДНК зумовлює формування ознак організму. При цьому успадковуються тільки гени, які містяться у цитоплазмі яйцеклітини.

Закони і закономірності спадковості

Тип схрещування

Схема схрещування

Назва закону

Автор закону

Формулювання закону

Моногібридне схрещування за однією парою ознак

 Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

Закон одноманітності гібридів першого покоління (перший закон)

Г. Мендель 1865 р.

У разі схрещування двох гомозиготних особин з альтернативними ознаками у першому поколінні всі гібриди однакові за фенотипом і виявляють тільки домінантну ознаку

 Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

Закон розщеплення ознак (другий закон)

Г. Мендель 1865 р.

У разі схрещування двох гібридів першого покоління у другому поколінні гібридів спостерігається розщеплення ознак за фенотипом у співвідношенні 3:1

Дигібридне схрещування за двома парами ознак

 Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

Закон незалежного успадкування ознак (третій закон)

Г. Мендель 1865 р.

У разі схрещування особин, які відрізняються за двома парами ознак, у другому поколінні успадкування за кожною парою відбувається незалежно від іншої пари ознак. Утворюються 4 фенотипові групи у співвідношенні 9:3:3:1

Зчеплене успадкування ознак, гени яких розташовані в одній хромосомі

Без кросинговеру

 Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

Кросинговер

 Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

Закон зчепленого успадкування

Т. Морган 1911 р.

Гени, що містяться в одній хромосомі, успадковуються разом, зчеплено. Відбувається перехрещення та обмін ділянками – кросинговер

Успадкування, зчеплене зі статтю. Ознаки визначаються генами, які лежать у статевих хромосомах

 Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю

Т. Морган

Успадкування ознак, зчеплених з X – і Y-хромосомами, відбувається неоднаково;

– ознаки, зчеплені з Х-хромосомою,

У певних схрещуваннях передаються від матері синам, а від батька – дочкам, тобто “хрест-навхрест”;

– ознаки, зчеплені з Y-хромосомою, передаються по лінії гетерогаметної статі

Генетична символіка

Символ

Назва

Характеристика

P

Батьки

F

Гібридне потомство покоління

А

Домінантна ознака

Переважаюча

А

Рецесивна ознака

Пригнічена

Аа

Алельні гени

Контролюють розвиток альтернативних ознак

АА

Домінантна гомозигота

Мають однакові алелі даного гена.

Гомозиготна особина у потомстві не Дає розщеплення

Аа

Рецесивна гомозигота

Аа

Гетерозигота

Мають по два різних алеля за даним геном.

У потомстві дає розщеплення за даною однакою

АаВb

Дигетерозигота

X

Схрещування

♀ XX

Жіноча стать

♂ ХY

Чоловіча стать

G

Гамети

Статеві клітини


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю - Довідник з біології


Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю