Генезис

Політологічний словник

Генезис (грецьк. genesis) – походження, становлення і розвиток, результатом якого є певний стан об’єкта, що досліджується. Генезис природних і соціальних явищ цікавив і цікавить філософію та науку від античності до наших днів. Пояснення генезису природних і соціальних об’єктів дістає наукове пояснення в еволюційних теоріях дисциплінарного, міждисциплінарного, загальнонаукового та філософського характеру. Дослідження у сучасній науці та філософії природних і соціальних об’єктів як самоорганізаційних,

саморегулюючих, саморозвиваючих багаторівневих складних систем спричинилося до формулювання концепції системогенезу і виявлення таких закономірних тенденцій цього процесу, як: мінімальне забезпечення становлення системи, що зароджується, закладка її компонентів, їх консолідації в напряму одержання корисного для системи результату, відносність принципу історизму в поясненні переключення функціональної системи з однієї програми на іншу. Пояснення генезису природного і соціального буття в сучасній науці пов’язується також із принципами глобального еволюціонізму, структурно-синхронічним і генетично – діахронічним вивченням об’єктів.

Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. ред. и сост. С. Ю. Солодовников. – Минск, 2002.

О. Рублюк


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Генезис - Довідник з політології


Генезис