Географічне положення та берегова лінія Африки

Розділ ІІ. Материки тропічних широт

 Географічне положення та берегова лінія Африки

Анонсування теми

Ви набудете знання про:

– особливості географічного положення материків;

– історію відкриття й дослідження материків;

– тектонічну будову, форми рельєфу та корисні копалини материків;

– закономірності формування та характерні ознаки клімату материків;

– найвідоміші річки й озера на материках;

– особливості природних зон материків тропічних широт;

– об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО;

населення та найбільші держави тропічних материків.

Ви навчитеся:

– давати комплексну характеристику материка за типовим планом;

– характеризувати особливості природи материків;

– вільно користуватися різними джерелами географічних знань, аналізувати та порівнювати їх;

– позначати на контурній карті географічні об’єкти материків;

– розраховувати протяжність материків у градусах і кілометрах за градусною сіткою;

– пояснювати зв’язок між тектонічними структурами, рельєфом і покладами корисних копалин;

– визначати типи клімату за кліматичними

діаграмами;

– порівнювати природні зони на різних материках;

– оцінювати наслідки зміни природи материків людиною.

Тема 1. Африка

Площа материка – 30,3 млн км2.

Населення – 1,1 млрд осіб.

Довжина берегової лінії – 30,5 тис. км.

Найвища точка над рівнем моря – вулкан Кіліманджаро (5895 м).

Найнижча точка від рівня моря – западина Ассаль (-155 м).

Середня висота над рівнем моря – 650 м.

Найдовша річка – Ніл (з Кагерою – 6671 км).

Найбільше за площею озеро – Вікторія (69,5 тис. км2).

Найбільший острів – Мадагаскар (587 тис. км?).

 Географічне положення та берегова лінія Африки

Анонсування теми

Африка – другий за площею материк світу. Її називають улюбленицею сонця. Через центральну частину материка проходить екватор. Тут протягом року сонце перебуває близько до зеніту, щодня йдуть дощі. На південь і північ від екватора, у районі тропіків, розташовані пустелі, де іноді роками не випадають дощі.

Про Африку можна говорити як про материк рекордів живої природи. Тут живуть: найбільша тварина суходолу – африканський слон, найвища тварина світу – жирафа, чемпіон серед тварин з бігу – гепард, найбільший на Землі птах – африканський страус.

Саме Африка – батьківщина таких цінних культур, як буряк, цибуля, капуста, кавун, що поширилися по всьому світу.

Африка – чарівна й загадкова частина нашої планети!

План вивчення материка1

1. Географічне положення: розташування материка щодо екватора, нульового меридіана, тропіків і полярних кіл, морів та океанів, інших материків; крайні точки.

2. Історія відкриття й дослідження материка.

3. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини: взаємозв’язок між тектонічними структурами, формами рельєфу та закономірності поширення родовищ корисних копалин.

4. Клімат: основні чинники, що впливають на формування клімату материка; у яких кліматичних поясах та областях розташований континент.

5. Внутрішні води: річки, озера, болота, підземні води, льодовики, багаторічна мерзлота.

6. Природні зони: закономірності їх розташування на материку; характеристика кожної природної зони як природного комплексу.

1 За таким планом ви вивчатимете всі материки планети.

7. Населення: його загальна чисельність, густота й особливості розселення, расовий і національний склад.

8. Найбільші держави материка (за площею, чисельністю населення та рівнем економічного розвитку).

& 9. Географічне положення та берегова лінія Африки

Пригадайте: 1. Яку площу займає материк Африка? Порівняйте її з площами інших материків. 2. На які півкулі поділяють Землю лінії екватора та нульового меридіана? 3. Для чого на картах позначають лінії тропіків? 4. Чим відрізняється вплив холодних і теплих морських течій на природу прибережних зон материка?

Географічне положення. Африка – материк спеки, непрохідних екваторіальних лісів, величезних саван і безкраїх пустель. Неповторність природи зумовлена особливостями розташування Африки на планеті, тобто її географічним положенням.

Географічне положення – розташування території відносно різноманітних природних об’єктів: екватора, нульового меридіана, тропіків і полярних кіл, морів та океанів, інших материків (мал. 13).

 Географічне положення та берегова лінія Африки

Мал. 13. Географічне положення Африки

– Знайдіть на малюнку 13 лінії екватора, нульового меридіана, Північного й Південного тропіків. З’ясуйте, у яких частинах Африки ці уявні лінії перетинають материк. Позначте їх на контурній карті Африки.

– Знайдіть на карті Африки холодні й теплі морські течії. Позначте їх на контурній карті й підпишіть назви.

Африка розташована як у Північній, так і в Південній півкулях планети. Оскільки екватор ділить материк приблизно навпіл, природні умови на материку дзеркально повторюються на північ і південь від нього. Нульовий меридіан перетинає Африку в західній частині. Тому більша частина материка знаходиться в Східній півкулі Землі, менша – у Західній.

Отже, Африка – єдиний материк, розташований у всіх чотирьох півкулях Землі: Північній, Південній, Східній і Західній.

Оскільки більша частина материка простягається між Північним і Південним тропіками, переважна частина території Африки знаходиться в жаркому тепловому поясі. Цим зумовлений жаркий клімат материка.

Африку омивають води двох океанів: на заході – Атлантичного, на сході – Індійського. На півночі материка знаходиться Середземне море, яке сполучається Гібралтарською протокою з Атлантичним океаном. На північному сході – Червоне море, з’єднане Баб-ель-Мандебською протокою та Аденською затокою з Індійським океаном. Океанічні течії біля берегів Африки істотно впливають на формування її природи. Так, на південно – західному узбережжі континенту знаходиться пустеля Наміб, це пов’язано з існуванням холодної Бенгельської течії. Унаслідок впливу холодної Канарської течії безводні простори пустелі Сахара підходять до океанічного узбережжя на північному заході Африки. Натомість теплі течії – Гвінейська та Мозамбіцька – сприяють формуванню вологої погоди на західному та південно – східному узбережжях континенту.

Африка сполучається з Євразією Суецьким перешийком. У середині XIX ст. через нього проклали Суецький канал (мал. 14), завдяки чому значно скоротився морський шлях з Європи до Південної та Східної Азії.

Наближеність Африки до Євразії суттєво впливає на формування природи материка. Зокрема з території Євразії на північ Африки приходять сухі повітряні маси. Тому північна, більш широка, частина материка значно посушливіша за південну.

 Географічне положення та берегова лінія Африки

Мал. 14. Суецький канал

– Пригадайте, як і коли виник материк Африка. До складу якого давнього материка входила Африка в минулі геологічні ери?

Крайніми точками Африки визнані: на півночі – мис Рас-Енгела, на півдні – мис Агульяс (Голковий), на заході – мис Альмаді, на сході – мис Рас-Гафун.

Берегова лінія. Узбережжя Африки мало розчленоване й майже не має природних бухт, зручних для облаштування портів. Це пояснюється особливостями утворення материка.

Біля узбережжя Африки небагато островів. Найбільший – острів Мадагаскар в Індійському океані. Він виник унаслідок гігантського розколу, який відокремив частину материка від Африки в далекому минулому. Так з’явилася найдовша на Землі Мозамбіцька протока, яка відділяє Мадагаскар від материка.

У Червоному морі й Індійському океані біля берегів Африки утворилися численні коралові рифи, які перешкоджають судноплавству й ускладнюють морським судам підхід до узбережжя.

В Атлантичному океані біля берегів материка розташовані декілька груп дрібних островів вулканічного походження, зокрема Мадейра, Канарські, Зеленого Мису.

На сході Африки в Індійський океан виступає єдиний великий півострів Сомалі, який називають “африканським рогом”, бо своєю формою він нагадує ріг носорога.

На заході далеко в суходіл заходить Гвінейська затока.

Коротко про головне!

– Африку перетинають лінії екватора й нульового меридіана, тому територія материка розташована в усіх чотирьох півкулях Землі. Екватор ділить Африку приблизно на дві однакові частини, тому природні умови на материку дзеркально повторюються на північ і південь від екватора.

– Африка знаходиться переважно між лініями Північного й Південного тропіків, тому більша її частина – у жаркому тепловому поясі.

Африка сполучається з Євразією Суецьким перешийком, через який прокладено Суецький канал. Від інших материків Африку відділяють Атлантичний та Індійський океани, від Європи – Середземне море, від Азії – Червоне море.

– Берегова лінія материка мало розчленована.

1. Що таке географічне положення материка? Назвіть географічні об’єкти, які його характеризують.

2. Розкажіть про географічне положення Африки.

3. Яку форму має берегова лінія материка та з чим це пов’язано?

4. Назвіть і покажіть на карті найбільші об’єкти берегової лінії Африки.

5. Назвіть протоки, моря й канали, які відокремлюють Африку від Євразії.

6. Поміркуйте, як змінилася б природа Африки, якби екватор перетинав її північніше.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Географічне положення та берегова лінія Африки - Географія


Географічне положення та берегова лінія Африки