Географічні карти

Розділ 1. Україна та її географічні дослідження

Тема 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

§5. Географічні карти

Географічна розминка

Порівняйте будь-яку карту і план між собою, знайдіть відмінні та спільні риси.

За різними географічними картами визначте, які є види масштабу (якщо потрібно, зверніться за допомогою до географії 6-го класу).

Зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині.

З географії 6-го класу вам уже відомо, що таке зображення, виконане в масштабі і за допомогою різноманітних умовних знаків,

називають географічною картою. Карта з давніх часів є цінним джерелом географічної інформації.

Сучасні карти, які відомі кожному незалежно від роду занять, складають за певними строгими правилами.

Наука стверджує

Перші карти України з’явилися за часів існування мамонтів. Найдавнішою картографічною пам’яткою на території України є малюнок на уламку бивня мамонта – доісторична “Межиріч-карта”. Близько десяти таких доісторичних карт знайдено в Україні. Українські землі відображені на давньогрецьких та давньоримських картах. Хоча ті карти були дрібномасштабні та схематичні,

однак давали перші картографічні уявлення про наш край.

Проблема

Деякі географічні карти, якщо ними часто користуватися, швидко псуються. Запропонуйте, що треба зробити для продовження “віку” карт.

Картографічна генералізація, або картографічне узагальнення.

На картах неможливо зобразити земну поверхню в усіх подробицях. До того ж кожна з них має своє призначення, тому для відображення на різних картах суттєвими можуть бути неоднакові деталі. Водночас кожна карта має бути і наочною, і інформативною. Отже, щоб відібрати найістотніші об’єкти, вдаються до особливого прийому – генералізації. Цей термін походить від латинського слова й означає процес відбору головної, без зайвих деталей для даного виду карти географічної інформації та її узагальнення (мал. 19).

Позначення на географічній карті. Географічну інформацію про розміщення й розміри, властивості та поширення, напрямок руху географічних об’єктів позначають на картах різними способами. Це може бути зроблено за допомогою якісного (кольорового) фону, як-от поширення гірських порід і форм рельєфу, грунтів, вод і природних зон по території України тощо.

За допомогою знаків (геометричних фігур, буквених символів, ліній, точок та ін.) зручно показувати, наприклад, розміщення населених пунктів і печер, розташування родовищ корисних копалин і місцеположення водосховищ, напрямок руху повітряних мас над територією України і морських течій у Чорному та Азовському морях.

 Географічні карти

Мал. 19. Територія, зображена на картах різного масштабу

Подекуди на картах застосовують спосіб ареалів (у перекладі з латинської мови – площа, простір). Саме за допомогою такого способу позначають на картах залізорудні басейни, нафтогазоносні райони та інші області поширення корисних копалин України. Так само спосіб ареалів застосовують, щоб позначити межі поширення лісів. При цьому ареали зображують не лише кольором, а й штриховкою, суцільною лінією.

Для відображення географічної інформації на картах часто застосовують спосіб ізоліній (у перекладі з грецької мови – рівний, однаковий). Ізолінії – це лінії, які з’єднують на карті точки з однаковими значеннями певних величин. За допомогою ізоліній зображують найрізноманітніші природні явища і процеси. Наприклад, ізотерми фіксують середні січневі та липневі температури повітря. Також є ізолінії, що показують кількість атмосферних опадів, солоність морських вод, висоти земної поверхні тощо.

Подекуди на картах поєднують різні способи передачі інформації, наприклад значки і колір. Так, червоними стрілками показують теплі, а синіми – холодні морські течії в Чорному та Азовському морях.

Щоб зрозуміти, яка саме географічна інформація позначена на даній карті, варто звернутися до її легенди.

Види карт. Подивіться в географічний атлас України, і ви легко переконаєтеся, що його географічні карти значно відрізняються за ступенем зображення на них географічних об’єктів. Залежно від призначення карти складені у різних масштабах (мал. 19), мають різний зміст і територія на них подекуди відображена різна.

За масштабом карти поділяють на великомасштабні, середньо-масштабні та дрібномасштабні. До великомасштабних належать карти з масштабом понад 1 : 200 000 (1 : 100 000, 1 : 50 000, 1 : 25 000, 1 : 10 000). Середньомасштабні карти мають масштаб від 1 : 200 000 до 1 : 1000 000, дрібномасштабні – від 1: 1000 000 і дрібніше.

За змістом розрізняють загальногеографічні та тематичні карти. До загальногеографічних належить фізична карта України, де однаково детально відображені різні географічні об’єкти. Тематичні карти відображають здебільшого лише чітко визначені для даної карти об’єкти, наприклад внутрішні води або населення, шляхи сполучення або корисні копалини тощо. Загалом тематичні карти утворюють дві великі групи: карти природних явищ і суспільних явищ.

Практичне завдання

За географічним атласом України визначте, до якої групи карт за масштабом належать його карти і яким темам вони присвячені.

За охопленням території в географічному атласі України також можна знайти різні карти. Більшість із них відображає повністю територію нашої країни, але є також карга відносно невеликої її частини з прилеглими акваторіями Чорного та Азовського морів. Є в атласі й карта окремих регіонів – для показу розміщення української діаспори.

 Географічні карти

Мая. 20. Туристичні карти

Для того щоб виділити особливості географічного розташування України, атлас містить карту окремої частини світу – Європи. В атласі є й різноманітні карти світу – “Часові пояси”, “Українці у світі”, “Зовнішньоекономічні зв’язки” тощо.

Усі карти вашого географічного атласу України за призначенням належать до навчальних. Однак у нашій країні виготовляють чимало й інших за призначенням карт. Так, дуже поширені туристичні карти, які складаються для шанувальників подорожей і містять інформацію про найцікавіші для відвідування природні та культурно-історичні об’єкти нашої країни (мал. 20). Науково-довідкові карти відображають результати наукових досліджень і водночас є передумовою для нових наукових пошуків. Одним з різновидів таких карт є синоптичні, які слугують для складання прогнозу погоди на найближчий період часу. Навігаційні карти допомагають знайти оптимальний напрямок маршруту морякам і пілотам лайнерів тощо.

Систематизовані зібрання карт, або географічні атласи. Вони також є важливим джерелом географічної інформації, оскільки, крім численних карт, містять ще й чималий пояснювальний текст, табличний матеріал, діаграми, графіки, фотографії, у тому числі зроблені з літака і навіть із космосу.

Значну кількість даних подають на час видання атласу, і тому рано чи пізно вони застарівають. Таких недоліків не мають електронні атласи, які створені в Україні на компакт-дисках і передбачають 2. 714 оновлення інформації. Серед таких, наприклад, перший варіант Національного атласу України, електронна серія карт “Людський розвиток в Україні”, атлас “Погляд на Україну”. Створено також цілий ряд навчальних електронних посібників: “Електронний атлас. Географія материків та океанів. 7 клас”, “Електронний атлас. Географія України. 8-9 клас”, “Електронна карта. Економічна і соціальна географія світу. 10-11 клас”.

Систематизація карт в атласах значною мірою залежить від призначення такого зібрання. Так само, як і окремі карти, атласи можуть бути наукові, навчальні, довідкові, туристичні тощо. За охопленням території систематизовані зібрання географічних карт поділяють на атласи світу, материків і океанів, країн тощо. Відрізняються географічні атласи й за змістом – загальногеографічні, тематичні та комплексні.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Карта – це зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, виконане в масштабі та за допомогою різноманітних умовних знаків.

Географічні карти різняться за масштабом, змістом, охопленням території, призначенням.

Географічні атласи – систематизовані зібрання карт.

Ключові терміни і поняття

Географічна карта картографічна генералізація способи позначень на географічній карті види карт географічні атласи

Самоперевірка

За однією з карт атласу визначте її зміст, масштаб, призначення і всі способи умовних позначень.

За географічним атласом наведіть приклади позначень на карті географічних об’єктів різними способами.

Визначте з наведеного переліку карт ті, що належать до дрібномасштабних: 1:15 000 000; 1:100 000; 1:7 000 000; 1:5 000 000; 1:50 000; 1:1 000 000.

З якою метою робиться картографічне узагальнення?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Географічні карти - Географія


Географічні карти