Географічні координати

І СЕМЕСТР

РОЗДІЛ ІІ

Земля на плані та карті

Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок

Урок 17. Географічні координати

Мета: закріпити знання учнів про градусну сітку, меридіани та паралелі, дати поняття “географічні координати”, “географічна широта”, “географічна довгота”, приступити до формування навичок визначення координат; розвивати логічне мислення, виховувати інтерес до карти, показати практичне значення знань про координати.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання:

фізична карта півкуль, атласи, підручник.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

1. Прийом “Перевір себе”

Виявіть відповідність між поняттями і їх ознаками:

1) глобус

2) карта

3) меридіани

4) екватор

5) полюси

6) паралелі

A. Кола, умовно проведені на поверхні Землі, паралельно до екватора.

Б. Точки на земній поверхні, через які проходить уявна вісь Землі.

B. Уявна лінія, що поділяє земну кулю на дві півкулі.

Г. Умовні лінії на поверхні земної кулі, що проводяться від полюса до полюса і пересікають екватор під

прямим кутом.

Д. Модель земної кулі.

Є. Зменшене та узагальнене зображення земної поверхні, географічні об’єкти якої позначені умовними знаками.

2. Робота з фізичною картою

– Де на Землі розміщена точка, з якої можна рухатись тільки на південь?

– Чи є на Землі паралель, по якій можна здійснити найдовшу кругосвітню подорож?

– Який острів – Вогняна Земля чи Тасманія – розміщений південніше?

– У якому напрямі іде судно через Суецький канал із Середземного моря в Червоне?

– Який напрям вашої подорожі, якщо ви опускаєтесь по річці Амазонці до Атлантичного океану?

– На які півкулі поділяє Землю початковий і 180° меридіани?

– Що таке полюс? Скільки полюсів на Землі?

– На якій відстані від полюсів проведений екватор?

– Скільки на глобусі можна провести паралелей і меридіанів?

– Чи можна вибрати меридіан для здійснення найдовшої кругосвітньої подорожі?

– Який острів ближче до екватора – острів Пасхи (Тихий океан) чи острів Кергелен (Індійський океан)?

– Річкою Янцзи ви опускаєтесь до Східнокитайського моря. Який напрям має ваша подорож?

III. Мотивація начальної і пізнавальної діяльності

За допомогою градусної сітки можна визначати напрямок, указувати положення об’єктів на поверхні Землі. Сьогодні ви і навчитеся це робити. Для знаходження об’єктів необхідні знання про географічні координати.

IV. Вивчення нового матеріалу

Географічні координати – це широта та довгота, якими можна вказати місцезнаходження будь-якої точки земної поверхні.

Робота зі словником. Географічна широта – це відстань у градусах від екватора до заданої точки.

Бесіда

– Що таке екватор?

– Скільки екваторів можна провести на глобусі?

– На які частини екватор поділяє земну кулю?

Відлік градусів широти ведуть від екватора на північ і південь, тому широта буває північна (пн. ш.) і південна (пд. ш.), а точки, розміщені на північ від екватора, знаходяться у Північній півкулі, а ті, що, розміщені на південь від екватора, – у Південній.

Робота з підручником

– За малюнком підручника визначити, які точки розміщені у Північній, а які – у Південній півкулі.

– На яких паралелях розміщені точки?

– Яку широту мають ці точки?

На картах паралелі проводять через певну кількість градусів, наприклад 10°, або 20°. Не всі об’єкти розміщуються точно на проведених паралелях. Про те, як визначити їх широту, прочитати в підручнику.

Робота з картою

– За фізичною картою визначити широту міст Києва, Полтави, Лондона, Ріо-де-Жанейро.

– Назвіть географічну широту екватора, полюсів.

– Чи можна, знаючи тільки широту місцевості, знайти об’єкт?

Робота зі словником. Географічна довгота – це відстань у градусах від початкового меридіана до певної точки. Щоб знати географічну довготу об’єкта, потрібно знайти меридіан, на якому він розміщений.

Бесіда

– Що таке меридіан?

– Скільки меридіанів можна провести на карті?

– Який меридіан уважають початковим?

– Через яке європейське місто проходить початковий меридіан?

На глобусі протилежний нульовому меридіану 180° меридіан.

Вони поділяють земну кулю на Західну і Східну півкулі. Усі точки розміщені від 0° меридіана на схід до 180° меридіана знаходяться у Східній півкулі (сх. д.), а ті що розміщені на захід, – у Західній півкулі (зх. д.).

Робота з підручником

– За малюнком підручника визначити, у якій півкулі розміщені точки.

– Визначити географічну довготу цих точок.

Робота з картою. За картою визначити географічну довготу Києва, Лондона, Вашингтона.

Географічна широта і географічна довгота складають географічні координати. Через будь-яку точку на нашій планеті можна провести тільки одну паралель і один меридіан, які і будуть географічними координатами цієї точки. Географічні координати вказують точне місцерозташування об’єкта на поверхні Землі. Знання про них широко застосовують в авіації, судноплавстві.

Робота з картою

– Визначте географічні координати Північного і Південного полюсів, Києва, Лондона, Москви, Пекіна.

– Визначте, в якій частині Світового океану знаходиться судно, якщо його координати 0° широти і 0° довготи.

– Визначте, де знаходиться експедиція, якщо її координати 70° пн. ш., 40° зх. д.

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

1. Бесіда

– Що називається географічними координатами?

– Що таке географічна широта? Якою вона буває?

– Що таке географічна довгота? До скількох градусів визначають географічну довготу?

2. Робота з картою

1) Визначити географічні координати міст: а) Токіо; б) Бразіліа; в) Луганськ.

2) Про який географічний об’єкт ідеться:

А) найвищий водоспад світу, координати якого 6° пн. ш. і 62° зх. д.;

Б) озеро розміщене на висоті 400 м нижче рівня океану, має координати 31° пн. ш. і 35° сх. д.

3. Визначити, на яких материках знаходяться географічні точки з координатами:

А) 40° пн. ш, 40° сх. д.;

Б) 60° пн. ш., 120° сх. д.;

В) 0° ш., 60° зх. д.;

Г) 80° пд. ш., 80° зх. д.

4. Скласти слово з перших букв географічних об’єктів, що мають координати:

56° пн. ш., 38° сх. д. (Москва);

63° пн. ш., 130° сх. д. (Якутськ);

36° пн. ш., 52° сх. д. (Тегеран);

6° пн. ш., 62° зх. д. (Анхель).

5. Тест

1) Меридіанами називаються:

А) кола, які проведені через однакові проміжки від екватора;

Б) кола, які ділять земну кулю на дві півкулі: Північну та Південну;

В) кола, які проведені через полюси;

Г) лінії, перпендикулярні екватору.

2) Географічна широта – це…

А) відстань від 0° меридіану до певної точки;

Б) відстань від екватора до певної точки;

В) відстань від полюсів до певної точки;

Г) відстань від точки до точки.

3) Довгота вимірюється від 0° до: а) 90°; б) 180°; в) 360°; г) 270°.

4) Екватор – це:

А) лінія, що ділить Землю на дві півкулі – Західну і Східну;

Б) коло, яке проведене на однаковій відстані від полюсів;

В) коло, яке проведене на однаковій відстані від 0° меридіану;

Г) коло, яке паралельне паралелям.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф у підручнику.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Географічні координати - Плани-конспекти уроків по географії


Географічні координати