Географічні закономірності Землі, відображення їх на картах. Карта часових поясів

ВСТУП

§2 Географічні закономірності Землі, відображення їх на картах. Карта часових поясів

Пригадайте

” Як класифікують карти?

Чому змінюється день і ніч на Землі?

Розумно впорядкована планета. Ви вже знаєте, що Земля впро­довж мільярдів років своєї геологічної історії постійно змінювалася, перш ніж стати тією планетою, на якій ми тепер живемо. Усі зміни на планеті не є випадковими, адже земна куля, як і весь Всесвіт, формувалася і продовжує формуватися за певними законами, яким підпорядковані всі її оболонки. У результаті

розвитку наша планета обрала певне положення у просторі, почала рухатися навколо своєї осі й навколо Сонця, набула кулястої форми і певних розмірів. Землю називають унікальною планетою порівняно з іншими, бо наслідком її тривалого розвитку стала поява людини і людського суспільства.

Карти материків і океанів. Виявляти основні закономірності на Землі ви зможете за допомогою географічних карт. Вам уже відомо, що географічні карти розрізняють за охопленням території та за масштабом, за змістом і за призначенням. Вивчаючи географію мате­риків і океанів, ви ознайомитеся з різними за змістом картами,

які вміщені у вашому атласі. Наприклад, за загальногеографічною фізичною картою світу ви зможете з’ясувати особливості взаємного розташування материків і океанів, визначити поширення основних форм рельєфу та ін. Тематичні карти допоможуть вам побачити і зрозуміти, чому змінюється час на Землі; як у географічному прос­торі розміщені гори і рівнини, території з різним кліматом; чому такі різні природні зони повторюються у географічних поясах Північної та Південної півкуль.

Чому змінюється час на Землі? Мандруючи світом, люди потрап­ляють у різні періоди доби. Так, східні окраїни материка Євразія пер­шими зустрічають кожний новий день, а західні території Північної Америки та Океанії його проводжають. Хода нового року просторами нашої планети яскраво ілюструє те, що в різних місцях земної кулі, розташованих на різних материках, в один і той самий момент годин­ники показують різний час доби. Причиною цього є рух Землі навко­ло осі. Повний оберт навколо своєї осі земна куля здійснює приблизно за 24 години, або добу. При цьому на одному й тому самому меридіані у кожній точці від полюса до полюса час доби той самий. Його назива­ють сонячним, або місцевим, часом.

Місцевим часом користуватися незручно. Тому за міжнародною до­мовленістю Землю поділили на 24 часові пояси (з нумерацією від нульового до 23-го) і запровадили поясний час (мал. б).

У межах кожного такого поясу всі годинники показують один і той самий час – місцевий час центрального меридіана поясу. Кожний ча­совий пояс має протяжність по довготі 15° (уся земна куля – 360° – поділена на 24 пояси: так отримали 15°). Час сусідніх поясів відрізняється на одну годину.

Часові пояси рахують із заходу на схід від нульового поясу, цент­ральний меридіан якого проходить через Гринвіч. Час Гринвіцького меридіана називають Всесвітнім. Номер кожного поясу показує, на скільки годин час даного поясу відрізняється від Гринвіцького. Так, у Києві, що перебуває у другому часовому поясі, час буде на дві годи­ни більшим, ніж у Гринвічі. Україна, як і більшість країн світу, з жовтня по квітень живе за поясним часом, а з квітня по жовтень – за літнім. Літній час було введено 1992 року переведенням стрілки усіх годинників на одну годину вперед.

Погляд у минуле

Де починається і закінчується доба? Якщо рухатися із заходу на схід і в кожному поясі переводити стрілку годинника на одну годину вперед, то в кінці навколосвітньої подорожі стрілка годинника буде переведена на 24 години вперед, а отже, з’явиться зайва доба. Якщо рухатися у зворотному напрямку, стрілку годинника у кожному поясі треба переводити назад, а отже, втратиться одна доба. Таке вперше трапилося під час навколосвітньої подорожі Магеллана. Коли мандрівники повернулися до Іспанії, то виявилося, що вони не можуть дорахуватися однієї доби. Тоді, звичайно, причи­ни цього не знали. Щоб уникнути такої незручності, міжнародною угодою прийняли спеціальну лінію зміни дат, на якій починається і закінчується доба, Така лінія умовно проведена по 180-му мери­діану. Коли її перетинають із заходу на схід, один день рахують двічі, щоб таким чином виключити зайвий день. Коли ж рухаються весь час на захід, то на лінії зміни дат додають один день.

Розгляньте карту часових поясів (мал. 6) і з’ясуйте, у скількох поясах перебуває кожний із шести материків, скільки поясів перетинає Україну. Визначте, на скільки годин треба перевести годинникову стрілку під час переїзду влітку з Києва до Парижа, з Києва до Ташкен­та, а взимку – з Одеси до Лондона, з Одеси до Монреаля.

 Географічні закономірності Землі, відображення їх на картах. Карта часових поясів

Мал. 6. Часові пояси Землі

ПІДСУМКИ

Земля формувалася і продовжує формуватися за певними законами, яким підпорядковані всі оболонки.

За тематичними картами можна простежити прояв усіх географічних закономірностей.

Земна куля поділена на 24 часові пояси, що зумовлено її добовим рухом.

Поясний час – це місцевий час центрального меридіана поясу.

Час Гринвіцького меридіана називають Всесвітнім.

Запитання і завдання для самоперевірки

Визначте зимовий і літній час у Києві, якщо за Всесвітнім часом 24-та година.

Поясніть, чому зміну часу на Землі називають закономірним явищем.

Що таке місцевий і поясний час?

Що показують на тематичних картах?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Географічні закономірності Землі, відображення їх на картах. Карта часових поясів - Географія


Географічні закономірності Землі, відображення їх на картах. Карта часових поясів