ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ

Екологія – охорона природи

ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ – наук, дисципліна, що вивчає геогр. (територіальні) особливості формування та розвитку населення, поселень у різних істор., соц., екон. та прир. умовах.
ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ - Довідник з екології


ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ