ГЕОГРАФІЯ СПОЖИВАННЯ

Екологія – охорона природи

ГЕОГРАФІЯ СПОЖИВАННЯ – розділ науки, що досліджує геогр. відмінності обсягу і структури споживання матер. благ, причини таких відмінностей, у т. ч. пов’язані з прир. умовами середовища проживання населення.
ГЕОГРАФІЯ СПОЖИВАННЯ