Географія у стародавньому світі

РОЗДІЛ 1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі

“Людина завжди прагнула пізнати себе і довколишній світ. Ще у давніх міфах різних народів бачимо намагання пояснити виникнення світу, Сонячної системи. Пізніше стародавні мислителі зробили припущення про походження Землі, її розміри та внутрішню будову. їхні геніальні здогадки стали основою сучасної географічної науки. Про те, як пізнавали земну кулю у давнину, який географічний спадок залишила нам стародавня епоха, які основні здобутки картографії тих

часів, ви дізнаєтесь, опанувавши матеріал цієї теми.

§ 3. Географія у стародавньому світі

Пригадайте

” Про яких мислителів античної епохи ви згадували на уроках історії?

Яка їхня заслуга у вивченні Землі?

Доантичні “дослідники”. Витоки географії як землеописової науки знаходимо у давніх греків. Свої висновки про Землю вони робили на підставі “досліджень” інших народів, зокрема вавилонян, єгиптян, месопотамців, фінікійців, індійців, які по-різному уявляли форму нашої планети (мал. 5). Крім того, єгиптяни вміли визначати напрямок південь – північ, передбачали, якими будуть

повені на Нілі. Месопотамці виділяли 12 місяців у році, пояснювали рухи небесних тіл. Фінікійці були мореплавцями і першовідкривачами. Вони вміли орієнтуватися за зорями, заснували багато портів у Середземному морі. Є відомості про те, що фінікійці першими плавали вздовж берегів Африки, тоді ще невідомого для ‘ європейців материка.

 Географія у стародавньому світі

Мал. 5. Уявлення давніх індійців про Землю

 Географія у стародавньому світі

Мал. 6. Сонячний годинник

Дослідження античних мислителів. Античні вчені досягли значних успіхів у вивченні природи. Вони дали більш-менш достовірні відповіді на багато запитань, зокрема про форму Землі, цілісність Світового океану, існування Південного материка, розподіл рослин і тварин на земній кулі, залежність людини від природи. В епоху античності з’явилися перші книжки з географії і карти, на які було нанесено відомі на той час ділянки суходолу і океану. Так, Анаксімандр винайшов сонячний годинник – гномон (мал. 6), першим накреслив географічну карту з використанням масштабу. Він мріяв розкрити феномен ночі, яка, на його думку, настає тому, що на півночі розташовані гори.

Давньогрецький мислитель Геродот багато мандрував. Він був у Скіфії (нині південь України), біля Каспійського моря, у Північній Африці, описав життя і традиції невідомих народів. Стверджував, що Земля лежить на овальній площині, на яку спирається небосхил.

Платон висловив думку про те, що діяльність людини змінює природу. Він зробив припущення про існування Атлантиди, про кулястість Землі, створив в Афінах Академію. Арістотель заснував Ліцей, у якому як головний метод навчання і пізнання природи застосовував спостереження. Він пояснив форму Землі.

“Батьком географії” заслужено називають Ератосфена. Він першим назвав науку про Землю “географією”, обчислив коло Землі, виділив п’ять зон – жарку, дві помірні й дві холодні – та описав їхні межі. Ератосфен склав карту світу, розширивши його межі від Греції до островів Цейлон та Ісландія. Написав книгу про Ойкумену – відому на той час частину Землі, яку заселили люди.

Видатний мислитель минулого Страбон створив велику працю “Географія” у 17 книгах. У ній він докладно схарактеризував землі, які відвідав під час своїх подорожей.

 Географія у стародавньому світі

Мал. 7. Птолемей та його карта світу

Період античної географії завершується працями Клавдія Птолемея “Альмагест” (де він запевняє, що Земля є центром Всесвіту) та “Порадник з географії” у восьми книгах. До них додавалося 27 карт, одна з яких – загальна карта світу, інші – окремих частин світу. Вчений поділяв погляди стародавніх мислителів про безлюдність приекваторіальних територій. На його карті Індійський океан був обмежений з півдня невідомою Південною Землею. А ще на карті світу Птолемей застосував градусну сітку й показав багато різноманітних, навіть фантастичних, географічних об’єктів (мал. 7). Суходіл на цій карті охоплював більшу частину земної кулі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі”

Щоб краще запам’ятати дати і нові для вас імена мандрівників і дослідників різних епох, складіть таблицю “Етапи географічного пізнання Землі”. У першу колонку таблиці записуйте століття, що відповідає певному етапу вивчення земної кулі, дату подорожі чи експедиції, її учасників, а в другу колонку – стисло результати досліджень та їхнє значення.

ПІДСУМКИ

– Початком пізнання Землі та Всесвіту були спостереження і висновки вавилонян, єгиптян, месопотамців, фінікійців.

– Античні мислителі визначили форму Землі та її розміри.

– В античний період з’явилися перші книжки з географії і географічні карти.

Схарактеризуйте роль Клавдія Птолемея в розвитку географічної науки.

Хто з давньогрецьких мислителів обгрунтував кулястість Землі? Назвіть ім’я давньогрецького вченого – мандрівника.

Які відкриття зробили єгиптяни, месопотамці, фінікійці?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Географія у стародавньому світі - Географія


Географія у стародавньому світі