ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА АФРИКИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

УРОК 16. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА АФРИКИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Навчальна мета: поглибити знання про геологічну будову, закономірності розміщення основних форм рельєфу та родовищ корисних копалин; сформувати знання про особливості розміщення основних форм рельєфу та корисних копалин на материку; продовжити вдосконалення практичних навичок роботи з картами атласа.

Обладнання: фізична карта Африки, атласи, підручники, шаблони Африки, контурні карти.

Основні поняття: геологічна будова, платформа,

щит, область складчастості, грабен, вулкан, плоскогір’я, гори, западина, еолові форми рельєфу, корисні копалини.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Географічна розминка

Учитель (або один з учнів) ставить запитання за картою, показуючи географічні об’єкти, що характеризують географічне положення Африки.

2. Запитання

– У чому полягає особливість географічного положення Африки? Назвіть і покажіть на карті крайні точки Африки.

– Які океани і моря омивають береги Африки?

– Які етапи у вивченні

і дослідженні материка можна виділити?

– Який взаємозв’язок існує між будовою земної кори й основними формами рельєфу?

– Під дією яких чинників формуються різноманітні форми рельєфу?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Наступними етапами вивчення материка за типовим планом є дослідження історії формування Африки, її рельєфу та корисних копалин. Невипадково, що всі названі етапи вивчаються у певній послідовності, адже вам відомо, що від внутрішньої будови земної кори, історії її формування протягом геологічного розвитку Землі залежить розміщення основних форм рельєфу та корисних копалин. Сьогодні на уроці вам потрібно знайти та з’ясувати, як названа географічна закономірність представлена в Африці. Для цього вам стануть у пригоді вміння працювати з тематичними картами атласа.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Геологічний розвиток материка

В основі Африки лежить давня Африкано-Аравійська платформа. Вік гірських порід, що складають її кристалічний фундамент,- 2-3 млрд. років. На північному заході та крайньому півдні до цієї платформи примикають складчасті області. Рухи земної кори, які супроводжувалися численними землетрусами й виверженнями вулканів, призвели до утворення найбільшого на суходолі розлому земної кори – Східноафриканського, який тягнеться з Євразії через Червоне море, Ефіопське нагір’я до гирла річки Замбезі й продовжує розширюватися.

Складчасті структури – 4 % площі Африки.

2. Рельєф

Характерне переважання величезних крутих плоскогір’їв з обривами, розташованих на різних висотах. На окраїнах материка височіють гірські хребти, на узбережжях океанів розташовані невеликі низовини. Найвищі масиви – Ефіопське нагір’я та Східноафриканське плоскогір’я (в східній частині Африки). Їх утворення пов’язане з деформаціями земної кори в зоні розламів. Розлами супроводжувалися вулканічною діяльністю, тому на Східноафриканському плоскогір’ї та Ефіопському нагір’ї є великі ділянки лавових плато та великі вулканічні масиви. Плато – плоска піднята рівнина зі слабко розчленованою поверхнею, відділена від сусідніх рівнинних просторів добре вираженими крутими схилами. Із розламами пов’язане утворення найвищих гір Африки – Кіліманджаро, Кенії та Рувензорі. Вони розташовані поблизу екватора й піднімаються більш ніж на 5000 м над рівнем моря

На північному заході материка височіють гори Атлас, утворені в епоху альпійської складчастості. Уздовж південного узбережжя материка тягнуться невисокі Капські та Драконові гори.

Позначення в зошитах на шаблоні Африки географічної номенклатури рельєфу материка

Значну роль у формуванні сучасного рельєфу Африки відіграють зовнішні процеси – вітер, вивітрювання, річкова ерозія. У піщаних пустелях (ергах) вітер створює піщані горби – дюни та бархани.

3. Корисні копалини

Африка багата на корисні копалини, розміщення яких обумовлено геологічною будовою материка. Тут зосереджені найбільші у світі родовища алмазів, золота, уранових руд, близько половини світових запасів міді.

Особливо багаті на рудні корисні копалини Східна та Південна Африка, утворення яких відбувалося під час виверження магми з глибини Землі та потрапляння її в товщу земної кори вздовж ліній розламів. Із розламами пов’язане утворення так званого мідного поясу – району унікальних родовищ руд. Відкриття родовища алмазів і золота в другій половині XIX ст. підсилило приплив білих переселенців до Африки і сприяло колонізації материка. Узбережжя Гвінейської затоки – нафта та газ.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Яка тектонічна структура лежить в основі більшої частини материка Африка?

– Чим пояснюється, що серед форм рельєфу Африки переважають височини та плоскогір’я?

– Які зовнішні процеси в Африці відіграють значну роль в утворенні дрібних форм рельєфу?

– Чим обумовлене зосередження більшості родовищ рудних корисних копалин у Східній Африці та в гірських районах?

– Виконання практичної роботи 8. Нанести на контурну карту: а) основні форми рельєфу Африки; б) систему глибинних розламів.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Намалювати схематичний профіль рельєфу Африки уздовж екватора. Пояснити зміни висот у певних районах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА АФРИКИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН - Плани-конспекти уроків по географії


ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА АФРИКИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН