ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Розділ II

МАТЕРИКИ

Урок № 32 (варіант А)

Тема. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Мета: сформувати в учнів систему знань про особливості внутрішньої будови Південної Америки, розташування форм рельєфу та родовищ корисних копалин на материку; націлити учнів на пошук певних закономірностей у розташуванні форм рельєфу та родовищ корисних копалин; поглибити та закріпити навички роботи учнів з картами атласу та додатковими джерелами географічних

знань.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта Південної Америки, атласи, контурні карти, картини природи материка, підручники.

Опорні та базові поняття: Північно-американська, Південно-американська літосферні плити, вулканізм, землетрус, основні форми рельєфу та їх геологічне походження, мінерали і гірські породи, що складають земну кору.

Географічна номенклатура: материки: Південна Америка, Північна Америка, Євразія, Африка; літосферні плити: Північноамериканська, Південноамериканська; низовини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; Бразільське плоскогір’я;

Гвіанське нагір’я, гори Анди, гора Аконкагуа; вулкани: Сан-Педро, Котопахі.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організаційний момент

Клас поділяється на дві групи. Учні визначають основні етапи роботи на уроці.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Прийом “Географічна мозаїка”

– Рівнинна ділянка суходолу заввишки від 200 до 500 м над рівнем моря… (Височина)

– Переважно конусоподібна гора з круглим заглибленням – кратером на вершині, крізь яке на поверхню Землі виливається лава, виходять гази і водяна пара, викидаються вулканічний попіл та уламки гірських порід… (Вулкан)

– Місце на поверхні Землі точно над вогнищем землетрусу… (Епіцентр)

– Канал, що зв’язує вогнище вулкана із земною поверхнею… (Жерло)

– Підземні поштовхи, які викликають коливання земної поверхні та руйнування будівель… (Землетрус)

– Лійкоподібний отвір на вершині вулкана, через який витікає лава та викидаються інші продукти його виверження… (Кратер)

– Магма, що вилилася на земну поверхню і втратила гази… (Лава)

– Тверда верхня оболонка Землі, яка складається із земної кори і верхньої мантії… (Літосфера)

– Великий простір суходолу з вирівняною або слабкохвилястою поверхнею, на якому висоти сусідніх точок мало відрізняються одна від одної… (Рівнина)

2. Прийом “Інтелектуальна розминка”

– У яких півкулях знаходиться Південна Америка?

– На честь кого названа Південна Америка?

– Назвіть крайні західну та північну точки.

– Назвіть крайні східну і південну точки.

– Яка протока відокремлює Південну Америку від Антарктиди?

– Який перешийок з’єднує Південну Америку з Північною?

– Водами якого моря омиваються північні береги Південної Америки?

– Найбільша затока материка.

– Хто з натуралістів, досліджуючи Південну Америку, розробив еволюційну теорію розвитку органічного світу Землі?

– Яку назву має один з найбільших островів біля берегів материка?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Прийом “Проблемне питання”

Учитель. Формування рельєфу та утворення корисних копалин прямо пов’язані з геологічною історією певної території. Сьогодні нам необхідно згадати основні положення теорії літосферних плит та спробувати застосувати їх до тектоніки Південної Америки. Як же пов’язані тектонічна будова, рельєф та корисні копалини в межах материка Південна Америка?

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Подивімось на геологічні карти в атласі та виділимо основні ділянки території материка Південна Америка. Виділяються рівнинно – плоскогірний платформенний схід і гірський захід (гірська система Анд з найвищою точкою 6959 м – г. Аконкагуа). На думку вчених єдиний материк Пангея 225 млн. років тому розділився на дві частини. Між ними утворився океан Тетіс. Так почали формуватися сучасні обриси Атлантичного океану, води відділили Південну Америку від Африки, пізніше – Північну Америку від Євразії. Взаємодія Північноамериканської та Південноамериканської літосферних плит з плитами Тихого океану призвела до утворення зтиснення, зім’ять, складок західного краю материка. Ці зміни супроводжувалися активним вулканізмом та підняттям території, внаслідок чого утворилися високі гори Анди.

1. Прийом “Творча лабораторія”

Завдання. Знайдіть на карті атласу основні форми рельєфу Південної Америки: гори Анди, Бразільське плоскогір’я, Гвіанське нагір’я, Амазонську, Орінокську та Ла-Платську низовини.

2. Прийом “Географічна лабораторія”

Завдання. Надпишіть назви цих об’єктів на контурній карті.

Дайте характеристику великим формам рельєфу материка.

Учитель. Гори Анди. Назва перекладається з мови інків як “мідні гори”. У складі цієї гірської системи виділяються три частини: Північні, Центральні та Південні Анди. Анди є зоною активного вулканізму, про що свідчать землетруси та велика кількість діючих вулканів. Чілійський та перуанський землетруси тільки у XX столітті призвели до загибелі близько 10 000 чоловік кожний. Великі висоти та кліматичні відмінності обумовили багатство органічного світу Анд. Анди є батьківщиною таких цінних рослин, як хинне дерево та картопля.

Амазонська низовина. Найбільша на планеті. Її площа понад 5 млн. км2, протяжність із заходу на схід 3200 км. Переважно плоска низовина складена різноманітними осадовими відкладами потужністю в кілька тисяч метрів.

Бразільське плоскогір’я розташоване на південь від Амазонської низовини, на сході материка. Назва обумовлена тим, що більша частина плоскогір’я лежить на території Бразілії. Найбільша висота – 2890 м, середні висоти на сході – 250-300 м, у центрі – 800-900 м.

Гвіанське плоскогір’я. Лежить на північному сході материка, найвища точка – 2810 м. Тут беруть початок численні річки басейнів Амазонки та Оріноко.

Надра Південної Америки містять досить різноманітний комплекс корисних копалин. Найбільші поклади залізних руд приурочені до докембрію Венесуели (басейн р. Оріноко) і Бразілії (штат Мінас-Жерайс), найбагатші родовища мідних руд – в Центральних Андах, родовища руд рідких елементів в Східній Бразілії. До молодих вулканічного і субвулканічного тіл території Болівії відносяться родовища руд олова, срібла тощо. Передові і міжгірські прогини Анд вміщують поклади нафти і газу, особливо багаті в межах Венесуели. Є поклади кам’яного вугілля. З вулканізмом Анд пов’язані значні поклади сірки і будівельних матеріалів.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом “Географічна розминка”

– Яка найдовша гірська система земної кулі?

– Що означає слово “Анди” у перекладі з мови інків?

– Назвіть найвищу точку материка.

– Поклади яких руд зосереджені в Андах?

– Назвіть найбільшу низовину Південної Америки.

– Як називається платформа, що лежить в основі материка?

– Назвіть найбільші вулкани материка.

VI. Підсумок уроку

Прийом “Роблю висновок”

– Більша частина материка має рівнинний рельєф, центральні райони материка займають низовини, на які припадає 45 % площі території усього материка.

– Гори Анди продовжують формуватися, про що свідчать землетруси та вулкани.

– Різноманітність корисних копалин, серед яких переважають рудні, обумовлена різноманітними геологічними процесами.

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати відповідний текст у підручнику.

– Нанести на контурну карту умовними знаками найбільші родовища корисних копалин, назви вулканів, підписати основні форми рельєфу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН - Плани-конспекти уроків по географії


ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН