Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 3. Південна Америка

§30 Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Пригадайте

Частиною якого давнього материка була територія Південної Аме­рики?

Які форми рельєфу переважають в Африці та Австралії?

Геологічна будова. Континент Південна Америка складається з двох основних геологічних елементів – Південноамериканської плат­форми в центрі і на сході та складчастого гірського поясу Анд (див. карту на форзаці). За свою тривалу історію платформа неодноразово піднімалася і опускалася. На ділянках,

які зазнали переважно опускань, накопичувалися потужні товщі осадових порід. А ті, що піднімалися, складені кристалічними породами фундаменту. Різні ділянки платформи піднімалися з різною швидкістю. При цьому земна кора спучувалася, тріскалася, на поверхню виливалася лава.

Основні форми рельєфу. Особливості внутрішньої будови дають підстави умовно поділити материк на дві частини (мал. 108). На сході та в центрі розташовані великі рівнини різної висоти. На півночі та заході, повторюючи обриси узбережжя, тягнеться найдовша (9000 км) гірська система Землі Анди (мовою інків – “мідні гори”) (мал. 109).

src="/image/1/image109_38.jpg" class=""/>

Мал. 108. Профіль рельєфу материка

Великі низовини – Амазонська, Орінокська і Лa-Платиська – розміщені в прогинах давньої Південноамериканської платформи. Вони охоплюють майже половину материка. Амазонська низовина – найбільша рівнина земної кулі. Її площа – понад 5 млн км2, що май­же у вісім разів більше, ніж територія України. Переважно плоска низовина складена різноманітними осадовими відкладами потуж­ністю в кілька тисяч метрів.

На сході материка виступи фундаменту платформи утворюють Бразильське та Гвіанське плоскогір’я, що подекуди досягають висоти 3000 м. У минулі епохи тут по розколинах виливалися на поверхню розплавлені породи, утворюючи покрив із застиглої лави. Плоскогір’я материка помережані густою сіткою численних річкових долин.

Дивовижні об’єкти і явища

Загублений світ. Так англійський письменник у своєму романі назвав Гвіанське плоскогір’я. Що ж так здивувало письменника-фантаста? З літака видно: у центральній частині плоскогір’я розміщені величезні плосковершинні масиви з майже вертикальними стінами, місцями зруйнованими ерозією, що здаля нагадують середньовічні замки-фортеці. Надзвичайно важко добратися до них, а ще важче ними мандрувати. З літака ця поверхня здається рівною. Однак на­справді вона порізана глибокими каньйонами і проваллями. З вели­чезної висоти, гуркочучи, падають водоспади, один з яких є найвищим у світі. Це – Анхель.

Гірська система Анд простяглася вздовж узбережжя Тихого океану кількома паралельними хребтами, розділеними високими нагір’ями. Середні висоти Анд становлять 3000-5000 м. Найвищою вершиною є гора Аконкагуа, висота якої 6960 м (мал. 109).

Анди – переважно молоді гори, що утворилися на заході материка внаслідок зіткнення океанічної і континентальної літосферних плит. Тут і нині відбуваються гороутворювальні процеси, що супроводжу­ються сильними землетрусами й вулканізмом. У результаті цих процесів утворилися вулкани Котопахі (мал. 110) та Сан-Педро.

 Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Мал. 109. Андри (1). Найвища вершина – г. Аконкагуа (2)

 Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Мал. 110. Увінчаний снігом і льодом. Котопахі – найвищий діючий вулкан на Землі ((5897 м)

Льодовики Анд надають рельєфу гір різноманітних, часто примх­ливих, форм. Тут багато гребенів і піків, кріслоподібних заглиблень.

Закономірності поширення корисних копалин. На Бразильському та Гвіанському плоскогір’ях є руди майже всіх металів. Це зумовлено складом гірських порід. Тут добувають залізну руду, руди марганцю, алюмінію, урану, золото.

В Андах зосереджені значні родовища мідних, свинцевих і цинкових руд, коштовного каміння. В усьому світі відомі родовища смарагдів, розсипні родовища платини і золота, вміст яких у річному піску збіль­шується після кожної зливи. Навпаки, посушливий клімат на край­ньому заході материка сприяв утворенню в майже сухих водоймах йоду і відомої чилійської селітри, з якої виробляють азотне добриво.

Приблизно на 1000 км тягнеться так званий олов’яний пояс Цент­ральних Анд, де в рудах міститься багато рідкісних металів. З вул­канізмом Анд пов’язані значні поклади сірки і будівельних матеріалів.

В осадових відкладах у прогинах платформи і передгір’ях є поклади кам’яного вугілля, нафти, газу. Найбільші родовища нафти зосере­джені в передгір’ях Анд і на узбережжі Карибського моря.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (продовження)

Позначення на контурній карті основних географічних об’єктів материка

Позначте на контурній карті такі основні форми рельєфу: Ама­зонську, Орінокську і Ла-Платську низовини, Бразильське і Гвіансь­ке плоскогір’я, гори Анди.

ПІДСУМКИ

В основі материка лежить давня платформа, на якій сформував­ся рівнинний рельєф.

На півночі та заході Південної Америки простяглася молода по­тужна гірська система Анд.

Південна Америка – материк, надзвичайно багатий на різно­манітні корисні копалини, родовища яких пов’язані з будовою земної кори.

Уявіть, що ви геолог і працюєте в Південній Америці. По­ясніть, у яких районах материка ви розпочали б пошуки но­вих родовищ нафти і газу.

Що стало причиною виникнення гірської системи Анд на заході материка?

Що спільного й відмінного в рельєфі Африки, Австралії та Півден­ної Америки?

Назвіть основні форми рельєфу на сході та заході Південної Америки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Геологічна будова, рельєф, корисні копалини - Географія