Геологічний час

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 1. Літосфера

§ 26. Геологічний час

Пригадайте

Якими бувають рухи земної кори? (Див. § 23.)

Рельєф земної поверхні формувався впродовж тривалого часу. При цьому періоди горотворення (час, коли активно формувалися гори) чергувалися з відносно спокійними періодами у розвитку земної кори. Для зручності всю історію нашої планети вчені поділили на п’ять великих відтинків часу – ери. Кожній з них відповідають

Певні періоди горотворення. Однак кожна наступна ера – це не лише певний етап

розвитку рельєфу нашої планети, а ще й особливий етап у формуванні материків і океанів, розвитку життя на Землі.

Ери та періоди складають геологічний час. Усі найважливіші події, що відбувалися протягом цього часу, відображені у так званій геохронологічній шкалі (грецькою “гео” означає “земля”, а “хронос” – “час”) (див. таблицю).

Таблиця

Геохронологічна шкала

Ера (млн років)

Періоди

Горотворення

Найважливіші події

Кайнозойська

70

Альпійський (Альпи, Карпати)

Формуються обриси

сучасних материків і океанів. Потужне материкове зледеніння. Панування квіткових рослин, ссавців. Поява людини

Мезозойська

70-185

Мезозойський (гори Північно – Східного Сибіру)

Материк Пангея розколюється на кілька окремих частин, утворюються западини Атлантичного, Індійського океанів. Розвиток динозаврів, поява ссавців, хвойних рослин

Палеозойська

185-570

Герцинський (Урал, Південні Аппалачі);

Існує єдиний материк Пангея, що об’єднує всі сучасні материки. Посилюються кліматичні відмінності між екваторіальними і приполярними широтами.

Вихід рослин і тварин на суходіл

Каледонський

(Скандинавські

Гори)

Байкальський (хребти Прибайкалля)

Протерозой

Ська

570-2700

Формування материкової земної кори та давніх платформ, поява перших гір на суходолі. Поширення примітивних морських тварин

Архейська

2700-3800

Архейський (давні платформи)

Інтенсивна вулканічна діяльність. Поява бактерій і деяких водоростей

Погляд у минуле

Історія Землі за “одну добу”! Щоб наочно уявити історію розвитку Землі, прирівняймо її до однієї доби. Так, на початку доби, опівночі, утворилася земна куля. Опівдні на дні стародавнього океану вже ворушилися перші, дуже прості живі організми. На 16-ту годину 48 хвилин з найпростіших організмів розвинулися черв’яки, раки, молюски, водорості. Згодом з’явилися риби і перші рослини на суходолі. О 21-й годині 36 хвилин настав час панування динозаврів, розвитку дерев. За 40 хвилин до кінця доби всі динозаври вимерли, почали розвиватися ссавці і квіткові рослини. І тільки о 23-й годині 59 хвилин 56 секунд з’явилася людина. Отже, людина живе на Землі дуже короткий час.

 Геологічний час

Мал. 67. Відбитки викопної рослини (1), риби (2), скам’янілі рештки молюска (3)

Те, що відбувалося на земній кулі у давні періоди історії Землі, вивчає історична геологія – наука про історію і закономірності розвитку земної кори. Досліджуючи вік гірських порід і особливості їхнього утворення, рештки відмерлих рослин і тварин та їхні скам’янілості (мал. 67), вчені дізналися про те, як змінювалися природні умови на Землі впродовж тривалого часу.

Найдавнішими ерами є архейська (її назва походить від грецького слова, що означає “давня”) і протерозойська (“раннє життя”). Їх разом називають докембрій. Ця ера охоплює понад 80 % усієї геологічної історії Землі. У докембрії у складі земної кори переважали базальтові породи. Вже тоді починають утворюватися окремі підвищені ділянки суходолу з порід, близьких до гранітних. У той час клімат на Землі був теплим і вологим, з живих організмів на планеті мешкали лише водорості та бактерії.

Набагато точніше вчені відновили події, що відбувалися на планеті за останні майже 600 млн років, – у палеозойську (адавнє життя”), мезозойську (“середнє життя”) і кайнозойську (“нове життя”) ери.

Практичне завдання

За допомогою геохронологічної шкали (див. таблицю) з’ясуйте, які події відбувалися на Землі в палеозойську, мезозойську та кайнозойську ери. Яка тривалість цих ер? Як змінився світ живої природи за останні майже 600 млн років? Коли з’явилася людина?

Дивовижні об’єкти і явища

Найдавніші утворення Землі. У різних куточках нашої планети виявлено гірські породи, які можна назвати справжніми “старцями” Землі. Наприклад, деякі різновиди гнейсів мають вік 3,6-3,8 млрд років. Їх було знайдено у Північній Америці (у США, Канаді), в Антарктиді, на півдні Африки, а також в Азії (в Китаї). Вік найдавніших гірських порід на території України близько 3,6 млрд років. Слід зазначити, що на формування найперших гірських порід на нашій планеті було потрібно 100-200 млн років.

Серед мінералів найстародавніші – циркони. Вони відомі як сировина для вогнетривкої і керамічної промисловості. На північному заході Канади знайшли циркони віком понад 4 млрд років.

Свідок геологічного минулого. Нещодавно в Криму, у печері Еміне-Баїр-Хосар на плато Чатирдаг, було знайдено скелет мамонта. У льодовикову епоху ці тварини підіймалися на кримські вершини у пошуках сприятливіших умов. Можливо, необачний мамонт провалився в отвір колодязя, що вів до печери. Завдяки цілорічно низькій температурі (+4 °С) і високій вологості повітря та через брак вентиляції у печері кістки мамонта добре збереглися і не скам’яніли. Тепер “свідок” геологічного минулого Криму покоїться у печері на кам’яному постаменті.

ПІДСУМКИ

– Геологічний час складається з п’яти ер і шести періодів горотворення.

– Кожна ера вирізняється найважливішими подіями в історії Землі.

– Геохронологічна шкала – це таблиця, в якій зібрані дані про основні події кожної геологічної ери.

Запитання і завдання для самоперевірки

За картою “Будова земної кори” з’ясуйте назву останнього періоду горотворення у вашій місцевості.

Знайдіть помилку у реченні: “Це були зовсім молоді гори, віком лише 100-150 млн років”.

Назвіть найдавнішу і наймолодшу еру. В яку еру ми живемо?

Що таке періоди горотворення? Назвіть їх.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Геологічний час - Географія


Геологічний час