ГЕОМОРФОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи

ГЕОМОРФОЛОГІЯ – наука про рельєф земної поверхні (включаючи дно океанів і морів), його походження, вік, історію розвитку, закономірності геогр. поширення й госп. використання.
ГЕОМОРФОЛОГІЯ