ГЕОПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Політологія
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СВІТУ

ГЕОПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Короткі висновки
У новій геополітичній ситуації перед Росією на весь зріст постало питання визначення своєї геополітичної ідентичності. Нині перед Росією, й не тільки перед нею, стоїть завдання наново сформулювати свою політичну мету, адекватну до нових реалій, пов’язаних із вересневими 2001 р. подіями у США, війною в Іраку, визначити якісно нові стосунки із Західною Європою і Сполученими Штатами Америки.
Геополітична карта Європи характеризується суттєвими

змінами у відносинах європейських держав зі своїм стратегічним партнером – Сполученими Штатами Америки. Суть тенденції, яка все більше набирає сили, полягає в тому, що епіцентр конструктивності перемістився зі США до Європи.
Зовнішня політика Китаю на початку XXI ст. має підпорядковане значення стосовно внутрішньої, спрямованої на економічну й соціальну трансформацію. Зовнішня політика зорієнтована на стратегічний виграш часу для створення економічної та військової могутності, перетворення Китаю на потужну наддержаву.
Геополітика Японії і тепер віддзеркалює особливості її географічного
й політичного становища. Острівне розташування, перенаселеність, нестача природних ресурсів, з одного боку, а з іншого – могутня промисловість, що динамічно розвивається, гостра потреба в ринках збуту визначили прагнення Японії посісти у світовій будові місце, гідне її потенціалу. Одна з проблем – налагодження добросусідських відносин з Росією.
Геополітика країн Близького Сходу (Ірану, Саудівської Аравії, Іраку) визначається своєю антиамериканською спрямованістю, конфронтаційним ставленням до Ізраїлю. Негативне ставлення США до Іраку та Ірану пояснюється тим, що Ірак відкрито виступив проти безцеремонного накидання не тільки йому, а й усьому світові чужих інтересів, світогляду, способу життя.
Геополітика країн Африки і Латинської Америки характеризується своєю калейдоскопічністю. У геостратегічному плані Африка більше тяжіє до Заходу, хоча цей процес складний, динамічний і суперечливий. В історичному контексті в міру зміцнення економічної, військової, фінансової могутності й політичної ваги США Латинська Америка поступово втягується в геополітичне поле північного сусіда.
Контрольні запитання та завдання
1. Дайте визначення геополітичної стратегії Росії.
2. У чому виявляється особливість геополітичного поля Європи на сучасному етапі?
3. Визначте характерні риси геостратегічної політики Китаю.
4. Розкрийте основні тенденції геополітики й розвитку Японії.
5. Покажіть суперечності геополітики країн Близького Сходу.
6. У чому подібність і відмінність геополітики Африки та Латинської Америки?
ЛІТЕРАТУРА
1. Кириченко В. П. Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки: Навч. посібник. – К., 2002. – 168 с.
2. Нартов Н. А. Геополитика: Учебник. – М., 1999. – 359 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ГЕОПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ - Довідник з політології


ГЕОПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ