ГЕРМЕНЕВТИКА

Культурологічний словник

ГЕРМЕНЕВТИКА (від грец. hermenia – пояснення, тлумачення) – теорія тлумачення рукописних і друкованих текстів, творів давніх поетів (наприклад, Гомера). У філології епохи Відродження Г. виступає як мистецтво перекладу пам’яток античної культури на мову сучасної культури. Філософська Г., наслідуючи цю традицію, визначає перевагу розуміння над розумом, мови над свідомістю. Тим самим підкреслюється можливість реконструювання “життєвого світу” (Е. Гуссерль) минулих культур з метою розуміння змісту окремих їхніх пам’яток, насамперед давніх. Замість Г. тепер ширше вживають поняття “інтерпретація”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ГЕРМЕНЕВТИКА - Культурологічний словник


ГЕРМЕНЕВТИКА