ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГІЯ

Культурологічний словник

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГІЯ (від нім. Gestalt – форма, образ, структура і психологія) – напрям у психології, відповідно до якого структурна (системна) організація складних психічних утворень визначає якості і функції частин, що його утворюють.
ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГІЯ