ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

Гідроліз солі – обмінна реакція між сіллю і водою.

Схема гідролізу за катіоном:

 ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

Гідролізу за катіоном підлягають солі слабкої основи і сильної кислоти:

 ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

Чим більший заряд і менші розміри катіона, тим більший ступінь гідролізу.

Схема гідролізу за аніоном:

 ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

Чим більший негативний заряд і менший розмір аніона, тим легше відривається протон від молекули води.

Гідроліз за аніоном відбувається в солей, утворених сильною основою і слабкою кислотою:

 ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

Гідроліз за катіоном і за аніоном відбувається в солей, утворених слабкою основою і слабкою кислотою:

 ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ
ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ