Гідросфера. Світовий колообіг води

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 3. Гідросфера

“Немає земної речовини, яка б її не містила. Уся земна речовина нею просякнена та охоплена” – так писав видатний учений В. І. Вернадський про звичайну воду. І справді, вода, перебуваючи в різних станах – рідкому, твердому, газоподібному, є скрізь. Вона охоплює більшу частину земної поверхні. Вода зосереджена переважно в океанах і морях, однак чимало її в річках, озерах, ставках, болотах, льодовиках, а також у верхніх шарах земної кори у вигляді підземних вод. Вода утворює своєрідну

водну оболонку Землі – гідросферу, яка тісно взаємозв’язана з іншими оболонками нашої планети.

Поринувши у світ гідросфери, ви дізнаєтеся, що вода є основою багатьох природних процесів: вона розчиняє і виносить на земну поверхню різноманітні речовини, змиває грунт, руйнує гірські породи, переносить і відкладає уламковий матеріал, утворює різні форми рельєфу. Вода є складовою частиною організму людини, рослин і тварин. Випаровуючись із Світового океану, вода забезпечує атмосферу теплом і вологою.

§ 45.Гідросфера. Світовий колообіг води

Пригадайте

Яка роль води у природі?

Що таке

колообіг води?

Гідросфера – водна оболонка Землі. Така оболонка утворилась завдяки незвичайним властивостям води. Адже вода у природі може перебувати у трьох станах. Найчастіше ми бачимо воду у рідкому стані. Проте при нагоді вода, мов казковий герой, може стати невидимкою, тобто може випаруватися і перейти у газоподібний стан. А коли температура опускається нижче нуля градусів, вода перетворюється на лід або сніг, тобто набуває твердого стану.

Не випадково вода, словами народного прислів’я, говорить про себе: “Я і хмара, і туман, і ріка, і океан”. Сукупність усіх вод земної кулі – океани і моря, річки і озера, болота і водосховища, сніги і льодовики, підземні води і багаторічна мерзлота, а також вода, що перебуває в атмосфері у вигляді пари та хмар, – утворюють разом водну оболонку Землі – гідросферу.

Світовий колообіг води. Завдяки здатності змінювати свій стан вода може мандрувати світом на великі відстані. Свідком цих мандрів був кожен з вас. Наприклад, перебуваючи на березі моря, річки чи озера, будьте певні: ви очевидець випаровування води. Піднімаючись угору, невидима водяна пара охолоджується (пригадайте, чому) і знову перетворюється на рідину. Згодом ця рідина випаде на землю дощем, градом, а взимку снігом. Будь-які атмосферні опади стікають по земній поверхні, приміром, у річки, озера, а частина їх просочується в землю. Плине час, і, долаючи чимало перешкод, вода-мандрівниця зрештою потрапляє в море або океан (мал. 130). Не встигаючи тут перепочити, вода нерідко знову рушає в тривалу подорож – випаровується, охолоджується, стікає… Безперервно триває цей процес переміщення води на земній кулі – великий, або світовий, колообіг води в природі: океан – атмосфера – суходіл – океан.

Трапляється, що вода, яка випаровується з поверхні океану, повертається у вигляді атмосферних опадів одразу в той самий океан. Це малий колообіг води в природі: океан – атмосфера – океан. На Землі водночас відбуваються і великий, і малий колообіги води.

 Гідросфера. Світовий колообіг води

Мал. 130 Колообіг води в природі

ПІДСУМКИ

Гідросфера – водна оболонка Землі, яку утворюють океани, моря, річки, озера, болота, сніги, льодовики, багаторічна мерзлота, підземні води і атмосферна волога.

Колообіг води – безперервний замкнений процес переміщення води на земній кулі.

На Землі водночас відбуваються великий і малий колообіги води. Запитання і завдання для самоперевірки

У Біблії сказано: “Всі потоки до моря пливуть, але море – воно не наповнюється: до місця, звідки пливуть ті потоки, вони повертаються, щоб знову плисти!” Завдяки якому колообігу води – великому чи малому – море (океан) не наповнюється? Як саме і куди повертаються потоки, що прямують до моря? Т. Г. Шевченко писав: “Тече вода в синє море, та не витікає…”

Поясніть, чи й справді вода, яка потрапляє до моря (океану), ніколи звідти “не витікає”, тобто не повертається назад на суходіл.

Як можна з погляду сучасної науки розтлумачити слова давньогрецького поета Гомера: “Річки – посланці неба”?

Назвіть води, які входять до складу гідросфери.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Гідросфера. Світовий колообіг води - Географія


Гідросфера. Світовий колообіг води