ГІМЕНІЙ

Екологія – охорона природи

ГІМЕНІЙ – шар спороносних клітин на поверхні чи всередині плодових тіл багатьох грибів.
ГІМЕНІЙ