ГІМЕНОМІЦЕТИ

Екологія – охорона природи

ГІМЕНОМІЦЕТИ – група базидіальних грибів з відкритим спороносним шаром на плодових тілах. Більшість Г. – сапрофіти, деякі – паразити. До Г. належать майже всі їстівні та отруйні гриби.
ГІМЕНОМІЦЕТИ