Гіпоталамо-гіпофізна система

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

УРОК 55. Гіпоталамо-гіпофізна система

Освітня мета: конкретизувати знання про гіпофіз, ознайомити з будовою і функціями гіпоталамусу, з особливостями гіпоталамо-гіпофізною системою.

Основні поняття і терміни: гіпоталамус, гіпоталамо-гіпофізна система.

Обладнання: таблиці “Залози внутрішньої секреції”, “Нервова система”, муляж “Будова головного мозку”.

Структура уроку, основний зміст, методи роботи

І. Актуалізація опорних

знань учнів. (Біологічний диктант).

1. Гормон росту виробляє залоза внутрішньої секреції…

2. Нестача гормонів у щитоподібної залози викликає захворювання у дорослих людей…

3. До біологічно активних речовин належать…

4. Нестача гормону росту в дитячому віці спричинює…

5. При гіперфункції гіпофіза розвивається…

6. До залоз внутрішньої секреції належать залози: …

7. Прищитоподібна залоза секретує гормон…

8. Секрет залоз внутрішньої секреції безпосередньо

виділяється у…

9. При надлишку в крові тироксину розвивається…

10. Крихітна залоза внутрішньої секреції – це…

11. При гіперфункції гіпофіза розвивається у дорослих людей…

12. Нестача гормонів щитоподібної залози у дитячому віці викликає захворювання…

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Гіпоталамо-гіпофізна система, її будова і місцезнаходження. (Роз­повідь учителя з використанням таблиці і складанням схеми).

 Гіпоталамо гіпофізна система

2. Будова і функції гіпоталамуса. (Розповідь учителя і складання схеми).

 Гіпоталамо гіпофізна система

Функції гіпоталамуса:

– керує сталістю параметрів гомеостазу;

– регулює діяльність гіпофіза, а через нього діяльністю інших залоз внутрішньої секреції;

– виробляє біологічно активні речовини (антидіуретичний гормон і окситоцин);

– гіпоталамус є інтегративним центром вегетативних і соматичних функцій;

– є ланкою системи адаптації організму до довкілля.

3. Гіпофіз, його будова і функції. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складанням схеми).

Гіпофіз – мозковий придаток, масою 0,5 г.

 Гіпоталамо гіпофізна система

Передня частка гіпофіза виробляє тропні гормони:

– адренокортикотропний (стимулює секрецію кортикостероїдів, є необхідним чинником під час стресу, що мобілізує захисні сили орга­нізму);

– гонадотропні (стимулюють функції статевих залоз);

– тиреотропний (впливає на щитоподібну залозу);

– гормон росту (впливає на ріст організму).

Задня частка гіпофіза зберігає і вивільняє гормони (антидіуретичний гормон і окситоцин), які синтезуються в гіпоталамусі.

4. Взаємозв’язок гіпоталамуса з гіпофізом та іншими залозами. (Роз­повідь учителя з елементами бесіди, розгляд малюнка підручника).

Гіпофіз міститься біля основи мозку і сполучений з проміжним мозком (гіпоталамусом) за допомогою так званої гіпофізної ніжки.

III. Закріплення знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

– Що утворює гіпоталамо-гіпофізну систему?

– Що таке гіпоталамус?

– Що таке гіпофіз?

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

Заповнити таблицю.

Гіпоталамо-гіпофізна система

Складові частини системи

Будова

Функції

Підготувати повідомлення про захворювання на цукровий діабет.
Гіпоталамо-гіпофізна система