ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА

Розділ 1 Загальна економіко-географічна характеристика світу

Тема 5 ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

§ 21. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА

Виникнення та розвиток глобальних проблем людства. Протягом історії свого існування людство стикалося з багатьма проблемами. Фактично весь розвиток цивілізації є подоланням великої кількості перепон та негараздів. Проте у минулі століття проблеми мали місцевий характер. В епоху середньовіччя епідемії чуми винищували населення Європи, але не доходили до інших регіонів. Раніше війни між народами

були локальними. Сьогодні з появою нових видів озброєння постала загроза існуванню всього живого на планеті. Первісна людина впливала на природу, як будь-яка інша жива істота. З бурхливим розвитком виробництва та прогресом науки і техніки діяльність людини перетворилася на потужну силу, яка вступає у конфлікт з усім навколишнім середовищем та загрожує існуванню людської цивілізації.

Деякі сучасні проблеми набули глобального характеру. Вони виникли у другій половині ХХ ст. і особливо загострилися в його останній чверті.

Глобальні проблеми стосуються всього людства: всіх країн, народів

та верств населення. Вони призводять до великих економічних та соціальних збитків. Тому для подолання глобальних проблем необхідна співпраця в загальнопланетарному масштабі. На початку 70-х рр. ХХ ст. виникла наука про глобальні проблеми людства – геоглобалістика. Її теоретичні основи заклав український учений Володимир Вернадський, який розробив вчення про ноосферу – оболонку де панує розум на нашій планеті, і яка не дозволить їй загинути.

Фахівці виділяють від десяти до сорока проблем, які нині набули глобального характеру. Всі вони замикаються у трикутнику взаємовідносин: людина – природа – економіка. Найактуальнішими проблемами сьогодення є: проблема війни і миру, екологічна, сировинна, енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, що розвиваються, освоєння Світового океану. Існує й багато інших проблем, які притаманні сучасному світу: дефіцит демократії, бюрократизм, тероризм, криза культури та духовності, поширення “хвороб століття” (СНІДу, серцево-судинних захворювань, раку), проблеми молоді, комп’ютерні злочини тощо.

Усі глобальні проблеми тісно пов’язані між собою, тому подолати їх можна тільки комплексно.

За оцінками фахівців, на це потрібно близько 1 трлн доларів щороку! Але таких грошей немає, адже весь світовий валовий продукт оцінюється у 13 трлн доларів. Тому слід розподілити глобальні проблеми за їх актуальністю. Найгострішими з них учені вважають проблему війни і миру та екологічну.

Сучасні погляди на майбутнє людства. Що чекає на людство в майбутньоми? Це питання (бентежило багатьох прогресивних людей різних часів. Та завжди першими своє бачення майбутнього пропонували письменники – фантасти, які відправляли своїх героїв на сотні й тисячі років уперед. Щось з їх прогнозів уже здійснилося, а щось – ні. Перші ж наукові роздуми про майбутнє з’явилися у 60-х рр. ХІХ ст. А справжній бум передбачень розпочався в середині ХХ ст., саме тоді, коли й постали глобальні проблеми людства. Система поглядів на майбутнє одержала назву футурологія (наука про майбутнє).

Прогресивні вчені всього світу, усвідомлюючи небезпечність ситуації, розробили чимало глобальних прогнозів на найближчу та далеку перспективу. У 1968 р. була створена неурядова інтелектуально-аналітична організація “Римський клуб”, яка залучила до роботи близько десяти найвідоміших науковців. Вони займалися оцінкою перспектив подолання глобальних проблем людства та створенням моделі світу майбутнього.

За своїми поглядами на долю цивілізації вчені розділилися на песимістів та оптимістів (схема 31). Песимісти вважають, що вже до середини ХХІ ст. спостерігатиметься глобальна ресурсна, продовольча та екологічна криза, людство не зможе впоратися з усіма глобальними проблемами і почне поступово вимирати. Їхніми рекомендаціями є обмежити, а краще – призупинити зростання населення і виробництва. Песимісти також вважають, що демографічний вибух несе не меншу загрозу, ніж вибух атомної бомби.

На думку оптимістів, людство зможе успішно подолати глобальні проблеми та гідно вступити у майбутнє в гармонії з природою. Вони вбачають вихід не в обмеженні народжуваності та згортанні господарства, а у використанні новітніх досягнень НТР для соціального та економічного розвитку.

Деякі фахівці доводять, що подолати глобальну кризу можна шляхом суворого обмеження та відмови від зайвих речей. Ними вважають зброю, ювелірні вироби, рекламу, наркотики тощо. Це дозволить спрямувати зусилля на розвиток необхідних людству виробництв.

Пропонується перейти до поміркованого без надмірностей раціонального харчування. Слід згортати хімізацію сільського господарства та поширювати біологічні способи боротьби зі шкідниками. Кожна родина матиме присадибну ділянку, де зможе виростити все необхідне до столу та зробити своє дозвілля (особливо молодь) змістовним.

 ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА

Схема 31. Глобальні прогнози

Доцільним вважається курс на дезурбанізацію. Це дозволить розв’язати безліч проблем, у першу чергу екологічних. Замість міст люди житимуть у невеликих селищах. На дахах будинків працюватимуть геліоустановки. Згортатиметься і транспортна система. Для цього має бути забезпечена пішохідна доступність місць роботи. Щоб відмовитися від ділових та розважальних поїздок, а також врятувати ліси, пропонується замінити туризм та газети телебаченням нового типу, яке б викликало ефект присутності.

У такому далекому майбутньому все має бути спрямоване на розвиток особистості людини, її гармонію з природою. Прогнозів багато, але які з них справдяться, покаже час.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ:

– Глобальними вважаються проблеми, які стосуються всього людства. Вони виникли у другій половині ХХ ст. і загострилися в його останній чверті. Глобальні проблеми людства призводять до великих економічних та соціальних збитків і несуть загрозу існуванню цивілізації. Для їх подолання необхідна співпраця всіх країн світу. Наука про глобальні проблеми людства має назву “геоглобалістика”.

– Усі глобальні проблеми замикаються у трикутнику взаємовідносин: людина – природа – економіка. До найбільш актуальних належать проблеми війни і миру, екологічна, сировинна, енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, що розвиваються, освоєння Світового океану. Глобальними проблемами також є дефіцит демократії, бюрократизм, тероризм, криза культури та духовності, поширення небезпечних хвороб, проблеми молоді, комп’ютерні злочини та багато інших.

– Створенням моделі майбутнього світу займається інтелектуально-аналітична організація “Римський клуб”. За характером прогнозів учені розділилися на песимістів та оптимістів. Песимісти вважають: не розв’язавши глобальних проблем, людство поступово почне вимирати з середини ХХІ ст. Оптимісти переконані: використовуючи новітні досягнення НТР, людина успішно подолає проблеми та житиме в гармонії з природою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА - Географія


ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА