ГОЛОГЕНЕЗ

Екологія – охорона природи

ГОЛОГЕНЕЗ – ідеалістична автоген. теорія еволюції, згідно з якою кожний вид у межах свого ареалу поділяється на два дочірні види, один з яких розвивається прискорено, а інший – сповільнено. Останній вид започатковує більш високоорганізовані форми.
ГОЛОГЕНЕЗ