Голосування

Політологічний словник

Голосування – безпосередній акт волевиявлення громадян під час виборів. Процедура голосування складається з таких елементів: ідентифікація виборця, отримання бюлетеня, власне голосування. Ідентифікація здійснюється через пред’явлення виборцем документа, який засвідчує його особу. Це необхідно, аби запобігти використанню голосу виборця кимсь іншим, хто не занесений до списку виборців. З отриманням бюлетенів пов’язана проблема обліку й контролю їх видачі, а з іншого боку – збереження таємниці голосування.

В

Україні (на середину 2004 р.) під час голосування кожен виборець отримує два бюлетені: один для голосування на виборах в одномандатному окрузі, а другий для голосування на виборах у багатомандатному загальнодержавному виборчому округу. Голосування на виборах полягає в тому, що у бюлетені для голосування на виборах у багатомандатному загальнодержавному виборчому округу виборець робить позначку, яка засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви політичної партії чи виборчого блоку партій, за які він голосує. При цьому голосувати можна за список тільки від однієї політичної партії чи
виборчого блоку партій. Якщо ж виборець не бажає підтримувати жодну політичну партію чи виборчий блок партій, він робить позначку в квадраті проти слів: “Не підтримую жодної політичної партії, виборчого блоку партій”.

При голосуванні на виборах в одномандатному виборчому окрузі в бюлетені потрібно робити позначку у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. Можна голосувати тільки за одного кандидата або ж виділити позицію “Не підтримую жодного з кандидатів у депутати”. Це принципово відрізняє процедуру голосування від попередньої вітчизняної виборчої практики, коли застосовувалося так зване негативне голосування, яке полягало в тому, що потрібно було викреслювати прізвища тих кандидатів, проти яких голосує виборець.

Таємність волевиявлення голосуючих мають забезпечити кабіни, через які проходять виборці на шляху до виборчих скриньок. Законом передбачено використання пересувних виборчих пунктів тоді, коли якісь виборці за станом здоров’я або з інших поважних причин не можуть прибути до приміщення для голосування. Якщо після складання списку виборців та подання його для загального ознайомлення передбачається зміна місця перебування виборця, він може проголосувати достроково.

В Україні голосування є особистою справою виборців. У світі ж існують приклади, коли встановлено обов’язковість голосування. Так, неучасть у голосуванні в Італії передбачає моральні санкції, в Австралії – штраф, у Мексиці – штраф або й позбавлення волі, у Греції – тюремне ув’язнення від одного місяця до року.

Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод, посіб. – К., 2001; Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. – К., 2002; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997; Цуладзе А. М. Политические манипуляции, или Покорение толпы. – М., 1999.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Голосування - Довідник з політології


Голосування