Головний розпорядник кредитів

Головний розпорядник кредитів (главный распорядитель кредитов) – 1. Організація (установа), яка володіє наданим державою правом розпоряджатись державними бюджетними коштами (Національний банк, Міністерство фінансів). 2. На підприємствах і в організаціях керівник підприємства і головний бухгалтер.
Головний розпорядник кредитів