Гомологічний ряд

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.6. Гомологічний ряд

Кожна група речовин складається з гомологічних рядів. Гомологічний ряд – це ряд сполук, представники якого близькі за хімічними властивостями, характеризуються закономірною зміною фізичних властивостей, мають однотипну структуру та відрізняються один від одного на одну або кілька груп СН2. Групу атомів СН2 називають гомологічною різницею, а окремі члени гомологічного

ряду – гомологами.

Наприклад, гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів) представлений такими речовинами:

Молекулярна формула алкану

Кількість атомів Карбону

Назва алкану

 Гомологічний ряд

1

Метан

2

Етан

3

Пропан

4

Бутан

5

Пентан

6

Гексан

7

Гептан

8

Октан

9

Нонан

10

Декан

11

Ундекан

12

Додекан

15

Пентадекан

18

Октадекан

20

Ейкозан

25

Пентакозан

60

Гексаконтан

100

Гектан

Алкільна

група (алкільний замісник, алкіл) – фрагмент молекули, що залишається після уявного відділення атома Гідрогену від молекули алкану: – СН3; – СН2-СН3… Загальна формула – СпН2n+1 (n ≥ 1). Позначають Alk – або R-1.

Гомологічний ряд алканів та відповідних алкілів

Молекулярна формула алкану

Назва алкану

Формула одновалентного алкільного замісника (алкілу)

Назва алкілу

СН4

Метан

-CH3

Метил

C2H6

Етан

-С2Н5

Етил

С3H8

Пропан

-С3Н7

Пропіл

С4Н10

Бутан

-С4Н9

Бутил

С5Н12

Пентан

-С5Н11

Пентил (аміл)

С6Н14

Гексан

-C6H13

Гексил

С7Н16

Гептан

-С7НІ5

Гептил

С8Н18

Октан

-C8H17

Октил

С9Н20

Нонан

-С9Н19

Ноніл

С10Н22

Декан

-С10Н21

Децил

________________________________________________________________

1 Радикал (R), як правило, нестійка частина молекули з неспареним електроном: – CH3; – С2Н5. Поняття не тотожне поняттям алкільний замісник і вуглеводневий замісник – фрагмент молекули, що залишається після уявного відділення атома Гідрогену від молекули вуглеводню (крім алкільних, існують інші вуглеводневі замісники). Але в хімічних текстах літерою R й досі традиційно позначають алкільні та вуглеводневі замісники.
Гомологічний ряд