Гонорар

Гонорар (лат. honorarium – винагорода за послуги) – грошова винагорода, яку виплачують автору літературного, музичного, наукового твору, винаходу, а також його спадкоємцям за публікацію і використання його творів.
Гонорар