Горбатенко Володимир Павлович

Політологічний словник

Горбатенко Володимир Павлович (нар. 1957, смт. Варва Чернігівської обл.) – український політолог і правознавець, доктор політичних наук (2000), професор (2002), академік Української академії політичних наук (2004), академік Академії наук вищої школи України (2004), лауреат премії імені Ярослава Мудрого Академії правових наук України за видатні досягнення в галузі правознавства (2002). Закінчив у 1984 р. історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (тепер Національний педагогічний

університет ім. М. П. Драгоманова).

У 1984 – 1989 рр. працював у Меморіальному комплексі “Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 рр.”: молодший, старший науковий співробітник, завідувач сектору. У 1989-1990 рр. – вчитель історії і суспільствознавства СШ № 256 м. Києва. З 1990 р. – в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова: асистент кафедри теорії соціалізму; з 1992 р. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; у 1994 – 1995 рр. – заступник декана соціально-гуманітарного факультету; з 1995 р. – доцент, у 1997-1999 рр. – докторант, з

1999 р. – професор, завідувач кафедри політології і соціології. У 2000-2002 рр. – науковий консультант судді Конституційного Суду України. З 2002 р. – провідний науковий співробітник відділу історико-правових досліджень, завідувач Центру енциклопедичних юридичних видань Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України.

Одночасно з 1995 р. працює за сумісництвом: у 1995-2002 рр. – старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України; у 1999-2000 рр. – доцент кафедри політології Національного університету “Києво-Могилянська академія”; з 1999 р. – професор кафедри політології Міжрегіональної Академії управління персоналом; з 2000 р. – професор кафедри політології і соціології, з 2003 р. – кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

З 1995 р.- вчений секретар, а з 2004 р. – голова Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького HAH України. Член редакційних колегій ряду політологічних часописів і наукових збірників: “Держава і право”, “Молода нація”, “Нова парадигма”, “Політика: історія і сучасність” (Миколаїв), “Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї”, “Генеза”, “Часопис Київського університету права”, “Проблеми філософії права”, “Людина і політика”, “Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії” (Запоріжжя). Підготував одного доктора і чотирьох кандидатів політичних наук.

Досліджує політологічні проблеми розвитку державного управління і місцевого самоврядування, політичної модернізації, політичного прогнозування, історії політичних і правових учень, філософії права. Основні праці: “Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки” (1996, 1998, співавт. В. Й. Скиба, В. В. Туренко); “Політологічний енциклопедичний словник”: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (упоряд. і наук, ред.: автор 17 статей); “Основи етнодержавознавства”: Підручник (співавт. Ю. І. Римаренко, Л. Є. Шкляр, О. В. Картунов та ін.); “Політологія: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. (1998, відповід. ред., співред. О. В. Бабкіна); “Політологія”: Підручник (1998, 2001, співавт. І. С. Дзюбко, К. М. Левківський, В. П. Андрущенко та ін.); “Нація і держава: Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз” (т. 1, 1998, співавт. Ю. 1. Римаренко, Л. Є. Шкляр, О. В. Картунов та ін.); “Юридична енциклопедія” (в 6 т., 1998, 1999,2001,2002, 2003,2004. відповідальний секретар редколегії, автор 350 статей); “Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть” (1999); “Основи громадянської освіти”: Експериментальний навч. посіб. для учнів 8-9 класів (2000, співавт.: Г. Васьківська, H. Вдовенко, І. Гейко, І. Іванюк, Л. Калиновська, Р. Камінський, В. Поздняков, I. Пархоменко, П. Полянський, І. Тараненко); “Політологія”: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.” (2001, відповід. ред.; співред. О. В. Бабкіна); “Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства” (2001, співавт. В. В. Цветков); “Політична історія України”: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2001, співавт. В. І. Танцюра, Є. О. Бондарев, В. А. Греченко та ін.); “Політологія”: Підруч. для вищ. навч. закл. (2002, співавт. Ю. І. Кулагін, В. І. Полуріз, В. П. Андрущенко та ін.); “Історія для громадянина”. Метод. посіб. для вчителів середніх загальноосвітніх навч. закл. (2003, співавт. П. Вербицька, А. Ковтонюк, Л. Середяк, Г. Фрейман).

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Горбатенко Володимир Павлович - Довідник з політології


Горбатенко Володимир Павлович