Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі

РОЗДІЛ І ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС

§16. Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі

Вивчення параграфа допоможе вам:

– називати умови, за яких відбувається горіння;

– характеризувати горіння як хімічне явище та пояснювати його значення;

– наводити приклади явищ, що повторюються, пояснювати взаємозв’язок явищ.

Горіння. Як ви дізналися з попереднього параграфа, виділення світла і тепла є ознакою багатьох хімічних явищ. Реакції з такими ознаками називаються горінням. Горіння є поширеним

хімічним явищем, яке людина здавна використовує з користю для себе (мал. 40).

Пригадайте склад і властивості повітря.

 Горіння. Повторюваність і взаємозвязок явищ у природі

Мал. 40. Приклади горіння: а – горять свічки; б – багаття у каміні; в – згорання природного газу в пальнику газової плити

Горіння – це хімічне явище, ознакою якого є виділення світла і тепла.

Умови горіння. Найпоширенішим є горіння речовин у кисні, що входить до складу повітря. Кожна речовина характеризується певною температурою займання. Так називають температуру, за якої починається горіння. Щоб загорівся метан у газовій плиті, достатньо

навіть іскри або запаленого сірника. А щоб досягти температури займання кам’яного вугілля, його потрібно нагрівати значно довше.

 Горіння. Повторюваність і взаємозвязок явищ у природі

Дослід з виявлення умов горіння

Поміркуйте, як під час гасіння пожеж припиняють доступ повітря і створюють температуру, нижчу за температуру займання.

Для того щоб відбулося горіння, необхідні дві умови: це створення температури, що вища від температури займання речовини, і вільний доступ повітря.

Виконаємо дослід. Запалимо дві приблизно однакові стеаринові свічки (стеарин – органічна речовина). Одну накриємо скляним ковпаком чи великим хімічним стаканом. Другу залишимо без змін. Свічка під ковпаком погорить деякий час і потухне, тоді як друга продовжуватиме горіти.

Цим дослідом ми перевірили обидві умови горіння. Другій свічці не обмежували доступ кисню, тоді як для першої ковпак припинив надходження повітря, а разом із ним і кисню.

Доки свічка горіла під ковпаком, від неї в усі боки поширювалося світло. Доторкнувшись до ковпака рукою, відчуємо тепло.

Тепер, коли ми з’ясували умови горіння, легко визначитися з іншим питанням – як припинити горіння. Безумовно, слід зважати на зазначені умови, тільки діяти навпаки. Треба припинити доступ повітря і створити температуру, нижчу за температуру займання.

Горіння на службі людини. Людина ознайомилася з горінням уперше в природних умовах. У ті далекі часи вона його і боялася, і чекала. Боялася, бо від блискавок виникали пожежі, а чекала, тому що багаття дарувало тепло і світло, дозволяло приготувати страви, відлякувало хижаків.

Минуло багато часу, перш ніж людина навчилася не лише підтримувати вогонь, а й освоїла його штучне добування. Тобто навчилася не залежати від природи, а самостійно здійснювати хімічне явище горіння.

Нині це явище приносить людині велику користь. Завдяки горінню виробляють електроенергію, готують страви, освітлюють приміщення, обігрівають оселі, приводять у рух автомобілі, видобувають метали, виготовляють скло.

 Горіння. Повторюваність і взаємозвязок явищ у природі

Теплова електростанція

 Горіння. Повторюваність і взаємозвязок явищ у природі

Мал. 41. Зміна пір року

Повторюваність і взаємозв’язок явищ. Явищам властива повторюваність. День чергується з ніччю. Щороку повторюються пори року, після літа настає саме осінь, а не якась інша пора року (мал. 41).

У природі біологічні, фізичні та хімічні явища тісно пов’язані між собою. Вам відомо, що без хімічних явищ не відбуваються біологічні. Адже з речовин, якими живляться рослини і тварини, у їх тілах утворюються нові речовини, властиві їх організмам. Утворення в зелених рослинах органічних речовин з неорганічних поєднує хімічне (поява нової речовини), біологічне (рослина росте) і фізичне (світлове) явища.

Ми не помилимося, якщо скажемо, що фізичні явища пов’язані з хімічними. Зв’язок фізичних і хімічних явищ взаємний.

Приклади зв’язку фізичних і хімічних явищ

Молекули постійно рухаються.

Щоб відбулося хімічне явище, речовини часто нагрівають, освітлюють, подрібнюють, стискують, розчиняють.

Вибухи речовин супроводжуються звуковим явищем, а горіння – світловим і тепловим.

Скарбничка знань

Є така професія – пожежник. Це професія фізично дужих, рішучих та кмітливих чоловіків. Коли в охопленому полум’ям будинку перебувають люди, треба миттєво приймати правильне рішення, щоб їх урятувати. Тому цю професію обирають мужні, сильні духом люди.

Будьте захисниками природи

Легко багаття запалити, та важко загасити. І це справді так. Скільки лісів знищив безжальний вогонь, скільки тварин загинуло в ньому! Гинуть у вогні і люди.

Пожежі виникають переважно через недбалість людей. Не забувайте про це ніколи, будьте пильними й обачними з таким хімічним явищем, як горіння. Пам’ятайте і виконуйте відомі вам правила поведінки з вогнем.

Перевірка знань

1. Проведіть обговорення, як у творах митців відображено сезонні явища природи.

2. Яке хімічне явище називають горінням?

3. Назвіть умови горіння.

4. Як припинити горіння?

5. Чому горіння речовин відносять до хімічних явищ?

6. Складіть розповідь “Повторюваність явищ у природі”,

7. Використовуючи природничо-наукову довідкову літературу та інтернет-ресурси.

Тестові завдання до розділу І

1. Позначте природничу науку, яка вивчає будову і взаємодію організмів.

А географія В біологія

Б фізика Г хімія

2. Який прилад використовують для вивчення небесних тіл?

А телескоп В рулетку

Б компас Г мікроскоп

3. Установіть відповідність між характеристиками тіл природи і приладами для їх вимірювання.

1 маса А підзорна труба

2 лінійні розміри Б рулетка

В терези

4. До експерименту слід віднести:

А вивчення зоряного неба у телескоп Б спостереження за поведінкою птахів у природі В спостереження за ростом рослин у спеціально створених умовах Г визначення довжини пенала

5. Який метод вивчення природи допоможе учням визначити довжину листків верби?

А спостереження В експеримент

Б вимірювання Г моделювання

6. Школярі визначали, у якій воді – теплій чи холодній – краще розчиняється цукор. Якими методами вивчення природи вони скористались?

А спостереження В експеримент

Б вимірювання Г моделювання

7. Виберіть речовину.

А повітря В золота обручка

Б стілець Г вуглекислий газ

8. У якому переліку більше тіл, ніж речовин?

А тополя, цукор, вода Б залізо, скляна ваза, срібло В магніт, кисень, скеля

Г кухонна сіль, вуглекислий газ, золота каблучка

9. Оксиген і Карбон – це:

А молекули В прості речовини

Б суміші Г хімічні елементи

10 Виберіть суміш.

А вода В молоко

Б залізо Г вуглекислий газ

11. Вода належить до:

А простих речовин

Б складних речовин

В речовин, що зберігають форму

Г сумішей

12. Яку суміш можна розділити фільтруванням?

А суміш води і цукру

Б суміш піску і кухонної солі

В суміш води і піску

Г суміш залізних ошурків і цукру

13. Укажіть прізвище видатного українського вченого натураліста.

А Парацельс В Вернадський

Б Ломоносов Г Дарвін

14. Установіть відповідність між речовинами та їхніми властивостями.

1 кисень А зберігає форму

2 залізо Б не зберігає форми

В заповнює весь наданий їй об’єм

Г притягується магнітом

15. Укажіть зайву для молока і повітря характеристику.

А зберігають форму В мають різний колір

Б мають однаковий колір Г текучі

16. Укажіть фізичне явище.

А горіння дров В утворення іржі

Б танення льоду Г скисання молока

17. Укажіть хімічне явище.

А політ птаха В горіння свічки

Б утворення хвиль Г нагрівання води

18. До яких явищ належить спів соловейка?

А механічне В звукове

Б світлове Г магнітне

19. Установіть відповідність між явищами природи та їх прикладами.

1 хімічне А котиться м’яч

2 фізичне Б росте малюк

В іржавіє цвях


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі - Натурологія


Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі