ГОРИЗОНТ

Екологія – охорона природи

ГОРИЗОНТ – 1) лінія позірного перетину небесної півсфери і земної поверхні (видимий Г.); 2) велике коло небесної півсфери, площина якого перпендикулярна до вертикальної лінії на

Місці спостереження (справжній Г.); 3) Г. води – рівень води в річках, озерах, морях; 4) (геол.) сукупність відкладів, що включає одновікові породи різного складу, іноді з певним комплексом викопної фауни; 5) (гірн.) сукупність гірничих виробок, розміщених на одному рівні.
ГОРИЗОНТ