ГОРОДЯНЕНКО Віктор Георгійович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ГОРОДЯНЕНКО Віктор Георгійович (14,02.1938, м. Дніпропетровськ) – укр. історик, соціолог. Закінчив Дніпропетровський ун-т (1969), аспірантуру (1977). Д-р істор. наук (1990), проф.. кафедри соціології (1992). З 1969 по 1973 pp. – керівник соціол. служби Дніпропетровського металургійного заводу ім. Г. І. Петровського. З 1991 р. – зав. каф. соціології і соціальної роботи ф-ту права та соціології Дніпропетровського держ. ун-ту.

Голова Дніпропетровського обл.. відділення Соціол. асоціації України. Галузь наук інтересів

– соціальна структура суспільства, історіографія та джерелознавство соціології. Опублікував близько 100 наук, праць.

– Тв.: Трудящиеся массы в управлении общественным производством. К., 1985; Опыт и проблемы повышения активности трудящихся в управлении производством. К., 1989; Проблемы социального планирования на Украине в 60 – 80-е гг.. Днепропетровск, 1992; Основные принципы социологического образования. Днепропетровск., 1992; Основи соціології. Ч. І, II, III. Дніпропетровськ, 1993 – 1996 (у співавт.); Экономическая социология: Словарь-спр. Днепропетровск, 1996,


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ГОРОДЯНЕНКО Віктор Георгійович - Довідник з соціології


ГОРОДЯНЕНКО Віктор Георгійович